Povodom Dana nezavisnosti BiH: 2. mart neradni dan u FBiH

0
673
Izbor projektnih prijedloga i potencijalnih korisnika vršiće Komisija koju je imenovala Vlada FBiH

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da je Zakonom o proglašenju 1. marta Danom nezavisnosti Republike Bosne i Hercegovine (Službeni list RBiH, broj: 9/95), propisano da je 1. mart Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine državni praznik i da se obilježava kao neradni dan.
Kako 1. mart ove godine pada u nedjelju, a imajući u vidu značaj obilježavanja ovog državnog praznika, ovo ministarstvo podsjeća da je Vlada Federacije BiH na sjednici održanoj 20.2.2020. godine, donijela Odluku o proglašenju 2. marta 2020. godine, neradnim danom u Federaciji BiH.
Tako će povodom obilježavanja Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, nedjelja 1. i ponedjeljak 2. mart 2020. godine, biti neradni dani, te ovih dana državni organi, preduzeća i druge pravne osobe neće raditi.