Predstavnici Vlade KS i poslodavaca na sastanku u FBA razgovarali o reprogramu kredita

0
244
U Agenciji za bankarstvo FBiH razgovarano o reprogramu kredita i visini kamata

Premijer Kantona Sarajevo Mario Nenadić i ministri u Vladi KS iz resora finansija i privrede Jasmin Halebić i Draško Jeličić danas su zajedno sa predstavnicima Udruženja poslodavaca KS posjetili Agenciju za bankarstvo Federacije BiH (FBA).
Na sastanku su izneseni dosadašnji koraci i mjere koje je Vlada KS poduzela na ublažavanju negativnih posljedica pandemije koronavirusa.
Premijer Nenadić je istakao da se kroz predloženi Rebalans budžeta KS koji je na sjednici Skupštine sutra nastoji pružiti pomoć privrednim subjektima za finansiranje dijela plaća za april i maj.
Ministar Halebić je kazao da se podrškom Rebalansu budžeta omogućava stabilno finansiranje svih funkcija u KS u ovoj godini i da se, dodatno tome, omogućava realizacije isplata prema privrednim subjektima u KS koji su pretrpjeli pad prihoda uslijed pandemije koronavirusa.
Ministar Jeličić je iznio pojedinosti u vezi sa Javnim pozivom putem kojeg se realizuje podrška za privredne subjekte u KS.
Sa svoje strane predstavnici Udruženja poslodavaca, Safudin Čengić, Suhad Ećo i Enver Malagić skrenuli su pažnju na bitnost implementacije mjera kojima se omogućava održavanje nivoa poslovnih aktivnosti privrednih subjekata u KS.
Konkretno, bilo je riječi o reprogramu postojećih kredita, mehanizmima revolving kreditiranja i visini kamatnih stopa. S tim u vezi, naglašeno je da privredni subjekti u KS posluju u otežanim uslovima.
Direktor Agencije za bankarstvo Federacije BiH Jasmin Mahmuzić je ukazao na specifičnu ulogu Agencije na bankarskom tržištu kao organa koji, između ostalog, vrši nadzor nad poslovanjem banaka u skladu sa Zakonom. Ukazao je također na bitnost kvalitetne i blagovremene komunikacije sa Udruženjem banaka te podsjetio na korištenje mogućnosti koje postoje u već donesenoj Odluci o privremenim mjerama koje banke primjenjuju za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa.
Svi učesnici sastanka su se složili da su ovakve vrste koordinirajućih aktivnosti dobrodošle i da trebaju biti nastavljene i u budućnosti.