Prihod brzorastućih kompanija u BiH porastao na 10,2 milijarde KM

0
1014
Brzorastuće kompanije u BiH lani su realizirale 2,9 milijardi KM izvoza

Bosna i Hercegovina doživljava trajni oporavak, a dio te ekspanzije pokreću start-upi i druge brzorastuće kompanije koje zapošljavaju i šire se daleko od onoga gdje su počele.
Njihov je uspon i uspjeh, koji postaje i kontinuiran, moguć i u BiH, što je potvrdila i sveobuhvatna analiza Poslovnih novina na osnovu pokazatelja iz LRC BIS baze poslovnih informacija. Nadležnim entitetskim agencijama, naime, predato je više od 32.000 završnih računa za 2017. godinu, koji su uzeti u obzir prilikom rangiranja kompanija, a ove godine njih 1.216 izdvojile su se od ostalih izvanrednim rezultatima koje su postigle, što predstavlja uvećanje od čak 111 posto u odnosu na godinu ranije kada je na listi bilo 577 kompanija.
Ukupni prihod koji su ostvarile sve rangirane brzorastuće kompanije u BiH u 2017. iznosi 10,2 milijarde KM ili 85 posto više nego prethodne godine. Ove kompanije realizirale su 2,9 milijardi KM izvoza, što je povećanje od nevjerovatnih 229 posto u odnosu na 2016. Rast svih ključnih parametara utjecao je i na povećanje broja radnog kadra za 101 posto, pa su tako brzorastuće kompanije u 2017. zapošljavale 71.070 ljudi.
Ono što je, može se reći, nužno za brz, pa i brži rast kompanija jeste kvalitetan tim, snažna organizacijska kultura među zaposlenicima, kvalitetni i pouzdani informacijski i komunikacijski alati te zaštićeno intelektualno vlasništvo. Također, ove kompanije su prvе na oku svim velikim preduzećima, multinacionalnim kompanijama i investitorima u slučaju kаdа tragaјu za partnerstvima, dobavlјačima roba i usluga i prve su nа listi zа pоtеnciјаlnа ulaganja ili dugoročna partnerstva.
“Unatoč brojnim preprekama BiH ide naprijed, a razvojnih je projekata sve više. Rаdi sе о preduzеćimа kоја, zаhvаlјuјući svоm mоdеlu pоslоvаnjа, uspiјеvајu rasti bržе оd kоnkurеnciје i vеоmа su vаžnа zа svаku еkоnоmiјu. Riječ je o preduzećima čiji su poslovni procesi u savršenom skladu, a posebno nam je zanimljiva i ohrabrujuća činjenica da se u odnosu na prošlu godinu na rang listama našlo čak 639 novih kompanija”, kazala je Alena Ahmetspahić-Fočo, glavna i odgovorna urednica Poslovnih novina.
Projekt za cilj ima da pokaže da u našoj zemlji ima veoma uspješnih kompanija koje su priznate na domaćem i svjetskom tržištu, a biće krunisan specijalnom publikacijom Poslovnih novina. Publikacija će sadržavati rangiranje domaćih i regionalnih brzorastućih kompanija, istaknut će njihovu važnost za bh. ekonomiju, predstaviti pozitivne prakse koje mogu poslužiti kao primjer, te prezentirati mogućnosti i potencijale poticaja daljeg rasta ovih kompanija u BiH.