Prihodi od faktoringa u Federaciji BiH manji za 54,4%

0
751
Otkupljeni iznos novčanih potraživanja 90,2 miliona KM, povećanje od 10,3 miliona KM na godišnjem nivou

U Federaciji BiH je u prvih devet mjeseci 2020. godine zaključeno 311 ugovora o faktoringu ukupne nominalne vrijednosti otkupljenih novčanih potraživanja u iznosu od 83,8 miliona KM.
U odnosu na isti period prošle godine, to je povećanje broja zaključenih ugovora za 27,4%, dok nominalna vrijednost otkupljenih novčanih potraživanja i plaćenih kupčevih obaveza prema dobavljaču bilježi smanjenje od 39,8%.
Poslove faktoringa u FBiH obavljale su četiri komercijalne banke, od kojih su tri članice međunarodnih bankarskih grupa sa sjedištem u zemljama članicama EU i jedna u pretežno domaćem vlasništvu.
Ukupni prihodi pružaoca usluga faktoringa u FBiH za period januar-septembar 2020. godine iznose 0,8 miliona KM, i u poređenju sa istim periodom 2019. godine manji su za 0,9 miliona KM ili 54,4%, podaci su Agencije za babkarstvo FBiH.
U strukturi iskazanih ukupnih prihoda od kamata, naknada i administrativnih naknada, 53,7% se odnosi na faktoring bez prava regresa, dok se 46,3% odnosi na faktoring s pravom regresa.