ProCredit Bank u RS osigurala garantnu liniju od 9 miliona KM za podršku privredi

ProCredit Bank i Garantni fond Republike Srpske zaključili ugovor kao podršku oporavku privrede i saniranju negativnih efekata pandemije

0
472
Vladimir Rajić, član Uprave ProCredit Bank: Podrška privredi u fokusu je naših strateških smjernica

ProCredit Banka je lider u poslovanju sa malim i srednjim preduzećima i kao takva ostaje posvećena razvoju privrede. Ova banka je krajem avgusta 2020. godine zaključila Ugovor o garantovanju sa Garantnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka vrijedan 9 miliona KM kako bi spremno odgovorila na potrebe klijenata i ublažila posljedice pandemije i preduhitrila veće štete.
Banka će kroz ovu saradnju obezbijediti finansiranje u maksimalnom pojedinačnom iznosu do 250.000 KM upravo onima sa kojima godinama usko sarađuje. Pravo na aplikaciju za sredstva imaju mikro, mala i srednja preduzeća, te poduzetnici i poljoprivredna gazdinstva sa prebivalištem u Republici Srpskoj, u slučaju da ispunjavaju potrebne uslove.
Krediti su namijenjeni za finansiranje osnovnih djelatnosti, i to za likvidnost i obrtna sredstva, kao i za investicione troškove, dok će finansijska sredstva biti dostupna uz rok otplate do 4 godine, uključujući i period odgode plaćanja do 12 mjeseci, uz garanciju obezbjeđenja kredita, te djelomičnu zaštitu od kreditnog rizika povećanog ekonomskim posljedicama uslijed novonastalih epidemioloških prilika.
Član Uprave ProCredit Bank BiH, Vladimir Rajić, istakao je da je ova banka posvećena SME sektoru više od 20 godina i samim tim nastoji da omogući privrednim subjektima što jednostavniji i povoljniji pristup izvorima finansiranja.
“Veliko nam je zadovoljstvo što smo potpisali ovaj ugovor, naročito jer je pred domaćim privrednicima trenutno puno izazova. Podrška privredi jedna je od naših osnovnih strateških smjernica i vjerujemo da ćemo svojim klijentima kroz ovu garantnu liniju omogućiti oporavak štete nastale uslijed pandemije. ProCredit Bank će i dalje nastaviti da pronalazi rješenja i pogodnosti za naše privrednike, kako bismo doprinijeli njihovom daljnjem jačanju i pozicioniranju na domaćem, ali i međunarodnim tržištima”, kazao je Rajić povodom zaključivanja ugovora.
Ovaj program je osmišljen u cilju olakšavanja pristupa finansijskim sredstvima za privredne subjekte izdavanjem garancije za obezbjeđenje potraživanja po kreditu odobrenom od Banke, odnosno obezbjeđenjem djelimične zaštite od kreditnog rizika povećanog ekonomskim posljedicama nastalim uslijed pandemije.