Produžena zabrana izvoza oblovine i peleta do kraja januara

0
257
Zabrana izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata i proizvoda od drveta

Vijeće ministara BiH je na današnjoj, vanrednoj telefonskoj sjednici donijelo Odluku o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata i proizvoda od drveta do 31. januara 2023. godine.
Zabrana izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata i proizvoda od drveta odnosi se na 12 tarifnih oznaka i uključuje oblovinu i pelete od drveta, čime se žele spriječiti nestašice i ublažiti posljedice za stanovništvo i privredu prouzrokovane rastom cijena i krizom na svjetskom tržištu energenata.
Odluka je donesena u skladu sa inicijativama entitetskih vlada RS i FBiH, a nakon što je utvrđeno da ranije donesenom odlukom nisu ispunjeni ciljevi njenog donošenja. To se, prije svega, odnosi na enormni rast cijena određenih drvnih sortimenata i proizvoda od drveta koji nije zasnovan na realnim troškovima njihove proizvodnje već se cijena formira na osnovu kretanja cijena na međunarodnom tržištu, a koje domaće tržište ne može pratiti.
Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH zaduženo je da, u okviru svojih nadležnosti i u koordinaciji sa drugim nadležnim institucijima na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, iznađe način za uvođenje izvoznih ograničenja za određene šumske drvne sortimente i proizvode od drveta, sve u skladu sa dostavljenim inicijativama entitetskih nadležnih institucija.
Po isteku roka primjene ove odluke Vijeće ministara BiH će produžavati zaštitne mjere predviđene ovom odlukom, a sve do ispunjenja ciljeva uvođenja privremene zabrane izvoza.