Produženje strateškog partnerstva Erste Group i Vienna Insurance Group do 2033.

0
712
Peter Bosek i Elisabeth Stadler potpisali ugovor o produženju saradnje Erste i VIG-a

Sporazum o distribuciji zaključen između Erste Group (Erste) i Vienna Insurance Group (VIG) 2008. godine produžava se do kraja 2033. godine.
Ugovorom o nastavku saradnje (potpisan juče) klijenti Erste i VIG-a dobijaju širi pristup proizvodima obje partnerske institucije. U okviru digitalne ofanzive klijentima treba da bude olakšano brže zaključivanje osiguranja u skladu sa njihovim ličnim potrebama.
Erste i VIG od 2008. godine veoma uspješno tijesno sarađuju u okviru strateškog partnerstva. Produženjem ugovora sveobuhvatna ponuda proizvoda i prije svega usluga treba da bude učinjena pristupačnijom za klijente.
“Kod ove saradnje se radi isključivo o našim klijentima i njihovom najboljem mogućem servisiranju. Njima treba dati mogućnost da biraju iz sveobuhvatne ponude finansijskih usluga, u filijalama i onlajn. Naš cilj je da razvijemo modele za što je moguće fleksibilnije proizvode u oblasti osiguranja koji su prilagođeni životnoj situaciji naših klijenata, jednostavno i nekomplikovano“, izjavio je predsjednik Upravnog odbora Erste Group, Peter Bosek, navodeći prednosti partnerstva za klijente
Vienna Insurance Group prije svega vidi potencijal u širenju poslovanja u oblasti zdravstvenog i imovinskog osiguranja preko Erste Group.
“Naš cilj je širenje poslovanja sa trenutno preovlađujućeg životnog osiguranja u pravcu kompletnog osiguranja, uključujući zdravstveno i neživotno osiguranje. Mi takođe težimo postizanju zadovoljstva kupaca kroz visok kvalitet usluga i brzu reakciju. S tim u vezi je i jednostavan model proizvoda i njihovo uključivanje u digitalnu ofanzivu Erste Group. U Erste Group imamo partnera koji je na tržištu ponudio najveću panevropsku bankarsku platformu koja je veoma prihvaćena kod klijenata“, izjavila je generalna direktorica Vienna Insurance Group, Elisabeth Stadler.
Erste proizvodi u oblasti osiguranja u Austriji se već nude preko platforme ‘George’. Partneri su se dogovorili o tome da instaliraju zajedničko digitalno čvorište koje će se nalaziti u Češkoj.
Društva VIG koncerna trenutno sarađuju sa Erste Group i Sparkasse u deset zemalja: Austriji, Češkoj, Mađarskoj, Slovačkoj, Hrvatskoj, Rumuniji, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji i Bosni i Hercegovini.
“Naše partnerstvo počiva na zajedničkom osnovnom emocionalnom shvatanju. Oba preduzeća su nastala u 19. vijeku sa osnovnom idejom da se bude ponuđač finansijskih usluga za sve. Mi imamo veoma slično shvatanje o tome kako poslujemo na našim tržištima u centralnoj i istočnoj Evropi i zato partnerstvo funkcioniše tako dobro“, objašnjava faktore uspjeha saradnje Peter Bosek.
U šest zemalja (Austriji, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Hrvatskoj i Rumuniji), u kojima je VIG do sada djelovao sa sopstvenim banko osiguravajućim društvom kao partner Erste Group, 2017. godine je ostvaren obim premija osiguranja od 1,3 milijardi eura.
“Nastavak kooperacije za nas nije samo potvrda uspješne saradnje, ona nam pruža sigurnost i omogućava bolje planiranje daljeg razvoja poslovanja. Prve donijete mjere u oblasti proizvoda su u pilot fazi 2017. godine u izabranim bankama već dovele do zadovoljavajućeg rasta broja sklopljenih ugovora“, kaže prof. Elisabeth Stadler, samouvjereno gledajući u zajedničku budućnost društava VIG i Erste Group.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here