Sabolić: Proglašenjem isključivog ekonomskog pojasa Hrvatske na moru neće biti na štetu BiH

0
1141
Morski pojasevi prema međunarodnom pravu (Foto: Wikipedija)

Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija razgovarao je danas u Sarajevu sa ambasadorom Republike Hrvatske u BiH Ivanom Sabolićem.
Na sastanku je razgovarano o aktuelnim političkim i ekonomskim temama, a ovom prilikom ambasador Sabolić upoznao je Tegeltiju sa aktivnostima Vlade Hrvatske na donošenju Prijedloga odluke o proglašenju isključivog ekonomskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru, u skladu sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravu mora.
Istaknuto je da proglašenjem isključivog ekonomskog pojasa Hrvatske neće doći ni do kakvih promjena u odnosu prema Bosni i Hercegovini, jer se on proglašava u istom području mora u kojem se sada proteže zaštićeni ekološko-ribolovni pojas RH (ZERP), koji se već sada u potpunosti primjenjuje na BiH.
Sagovornici su zajednički ocijenili dobrom saradnju dvije zemlje, te ukazali na mogućnost njenog unapređenja u oblastima od obostranog interesa, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Morski pojasevi prema međunarodnom pravu

Da podsjetimo, Republika Hrvatska do danas nije proglasila isključivi ekonomski pojas kojega su inače proglasile skoro sve mediteranske zemlje.
Prema međunarodnom pravu je isključivi ekonomski pojas područje koje se nalazi izvan teritorijalnog mora i uz njega, podvrgnuto je posebnom pravnom režimu na temelju kojega obalne države imaju pravo vršiti svoja suverena prava. Svaka država koja ima izlaz na otvoreno more ima pravo proglasiti isključivi ekonomski pojas, a pravni učinci takvog akta uređeni su Konvencijom UN o pravu mora iz 1982. godine.
Isključivi ekonomski pojas ne smije se prostirati preko 200 morskih milja od polaznih crta od kojih se mjeri širina teritorijalnog mora.
Sporovi oko pitanja isključivih ekonomskih pojasa su relativno česti u svijetu, čak i između inače prijateljskih zemalja.