Program vrijedan 104 miliona dolara usmjeren je na degradaciju zemljišta u Africi i zemljama Centralne Azije

Pokretanje inicijative koju finansira Globalni fond za zaštitu životne sredine, a koju vodi FAO, utire put UN-ovoj Dekadi za obnavljanje ekosistema

0
473
Poljoprivrednici u FAO projektu protiv dezertifikacije u Burkini Faso (Foto: FAO / Giulio Napoltano)

Globalno pokretanje inicijative vrijedne 104 miliona dolara nagovještava ambiciozan napor niza partnera da zaštiti suha područja u kontekstu klimatskih promjena, krhkih ekosistema, gubitka biološke raznolikosti i krčenja šuma u 11 afričkih i centralnoazijskih zemalja.
Finansiran od strane Globalnog fonda za životnu sredinu, koje vodi Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO), Program utjecaja održivog upravljanja šumama na održivi krajobraz suhih područja otvara put inicijativama povezanim sa UN-ovom Desetljećem za obnovu ekosistema. Program će se provoditi u partnerstvu s Međunarodnom unijom za zaštitu prirode, Svjetskom bankom i Svjetskim fondom za divlje životinje.
Program pokrenut prošle sedmice na virtualnom događaju Global Landscapes Forum, Obnavljanje suhih područja Afrike, uključivat će rad na tri kritična bioma sušnih područja – ekosistemima Miombo i Mopane u Južnoj Africi, savanama Istočne i Zapadne Afrike i umjerenim travnjacima, savanama, i grmlje Srednje Azije – kako bi se izbjeglo i smanjilo propadanje zemljišta održivim upravljanjem zemljištem i šumama.
Obuhvaćeno je 11 zemalja: Angola, Bocvana, Burkina Faso, Kazahstan, Kenija, Malavi, Mongolija, Mozambik, Namibija, Tanzanija i Zimbabve.
“Kao multifokalna i integrirana inicijativa, Program će podržati zemlje u rješavanju zajedničkih izazova upravljanja sušama i rezultirat će brojnim prednostima u područjima degradacije zemljišta, biološke raznolikosti i klimatskih promjena i sigurnosti hrane”, rekla je Maria Helena Semedo, zamjenica generalnog direktora FAO-a.
Program će dovesti do 12 miliona hektara sušnih područja pod održivim upravljanjem zemljištem, od čega će 1,1 milion hektara prvenstveno koristiti biodiverzitetu i izbjeći krčenje šuma sa 10.000 hektara šuma visoke vrijednosti.
Program će također doseći više od milion direktnih korisnika, poboljšati efikasnost upravljanja na 1,6 miliona hektara zaštićenih područja, obnoviti gotovo milion hektara degradiranog zemljišta u sušnim područjima i smanjiti 34,6 miliona tona emisije stakleničkih plinova.
Kroz sljedećih pet godina, Program postavlja temelje za ubrzano djelovanje u okviru Desetljeća za obnavljanje ekosistema i unaprijedit će nacionalne i globalne napore u pružanju podrške zemljama u ispunjavanju njihovih obveza prema međunarodnim sporazumima.
Suhe zemlje pokrivaju preko 40 posto kopnene mase Zemlje i u njima živi oko dvije milijarde ljudi, opskrbljuju oko 60 posto svjetske proizvodnje hrane i podržavaju širok spektar kritične biološke raznolikosti.