Promet trgovine na malo u BiH u junu porastao 0,5%

Rast prometa od 1,4% ostvaren je u trgovini prehrambenim proizvodima, dok je u trgovini neprehrambenim proizvodima zabilježen pad prometa od 3,1%

0
415
Promet u trgovini na malo hranom, pićima i duvanom veći je za 26,9%

Ukupan promet trgovine na malo u BiH u junu (posmatran u tekućim cijenama) ostvario je rast od 0,5% u odnosu na maj ove godine. Rast prometa ostvaren je u trgovini prehrambenim proizvodima (hranom, pićem i duhanskim proizvodima) u iznosu od 1,4%, dok je u trgovini neprehrambenim proizvodima zabilježen pad prometa od 3,1%.
Posmatrano u stalnim cijenama, ukupan promet trgovine na malo u BiH u junu zabilježio je pad prometa od 1,7% u odnosu na maj 2022. godine. Pad prometa zabilježen je u trgovini neprehrambenim proizvodima u iznosu od 4,4%, dok je u trgovini prehrambenim proizvodima ostvaren rast prometa od 0,8%.
Ukupni indeks prometa trgovine na malo u BiH u junu 2022. ostvario je nominalni rast od 63,3%, dok je realni rast iznosio 52,6% u odnosu na baznu (2015) godinu.
Na godišnjem nivou, ukupan promet trgovine na malo u BiH (u tekućim cijenama) u junu 2022. ostvario je rast od 22,8% u odnosu na isti mjesec lani. Promet prehrambenim proizvodima porastao je za 17,2%, dok je promet neprehrambenim proizvodima ostvario rast od 10,7% u odnosu na juni 2021.
Posmatrano u stalnim cijenama, ukupan promet trgovine na malo ostvario je rast od 10,4% u odnosu na juni 2021. Promet prehrambenim proizvodima ostvario je rast od 5,2%, dok je promet neprehrambenim proizvodima ostvario rast od 11% u odnosu na isti mjesec prošle godine.
U odnosu na baznu (2015) godinu, realni indeks prometa prehrambenih proizvoda u junu 2022. godine ostvario je rast od 41,9%, dok je promet neprehrambenim proizvodima ostvario rast od 70,6%. Promet od trgovine na malo motornim gorivima ostvario je rast od 33,7%, podaci su Agencije za statistiku BiH.