Promoviran MBA program: Novi Master korak ka Evropskoj uniji

0
922
Prezentacija MBA programa u organizaciji EFSA i FBA: Selimović, Bašić i Mahmuzić sa saradnicima

Prezentacija Master of business administration (MBA) programa upriličena je danas u organizaciji Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Agencije za bankarstvo Federacije BiH (FBA).
Direktor Agencije za bankarstvo FBiH, Jasmin Mahmuzić je istakao da je to još jedan korak u aktivnijem doprinosu u izgradnji kadrova koji će raditi u bankarskom sektoru.
“Jedan od ključnih segmenata stabilnosti bankarskog sektora, osim regulative koju mi donosimo i provodimo unutar tog sektora u Federaciji BiH, jeste i obuka kadrova koji rade u finansijskim institucijama. Mi moramo aktivno raditi u izgradnji kadrova koji će u finansijskim institucijama sprovoditi regulative, upravljati procesima i upravljati stabilnošću bankarskog sektora, to znači lakše obavljanje nadzora bankarskih institucija“, izjavio je direktor Agencije Mahmuzić.
MBA program jeodgovor na sve ono što se danas u Evropskoj uniji traži od menadžerskog kadra u finansijskom sektoru.
“MBA studij je rješenje u predupređenju problema u BiH, da naši kadrovi budu spremni na konkurenciju kada se pridružimo EU, pa čak i prije toga na putu evropskih integracija. Već sad imamo nedostatak takvog kadra u velikim bankama. Mi smo odlučili da ovaj studij ponudimo na engleskom jeziku kako bismo prve generacije, koje će izaći za tri godine učinili spremnima i kako bismo odmah odgovorili na ovaj potencijalni problem“, kazala je prof. dr Meliha Bašić, v.d.dekana Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
MBA program Ekonomski fakultet u Sarajevu realizuje zajedno sa svojim dugogodišnjem partnernom Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Ljubljani. Prof.dr. Jasmina Selimović, koja od 1.oktobra preuzima dužnost dekanese Ekonomskog fakulteta istakla je da je Ekonomski fakultet u Ljubljani odličan partner, koji je uvršten među 90 najboljih fakulteta u svijetu.
“Studij je suštinski napravljen sa dva usmjerenja koji će rezultirati unapređenje menadžerskih znanja, vještina i kompetencija polaznika. Jedno usmjerenje se tiče finansijskog menadžmenta i bankarstva, a drugo računovodstva i revizije. Studij podrazumijeva zajedničko izvođenje nastave Ljubljane i Sarajeva, te rezultira duplom diplomom. Studenti koji završe MBA dobivaju zvanja magistra ekonomskih nauka u Ljubljani i mastera u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo“, kazala je prof. dr Jasmina Selimović.
Studij počinje u školskoj 2018/2019. godini, a rok za upis je 28. septembar 2018.
Prezentaciji ovog značajnog programa Ekonomskog fakulteta prisutvovali su najviši zvaničnici i predstavnici ministarstava finansija, agencija za bankarstvo i osiguranje, te drugih državnih institucija, kao i predstavnici komercijalnih banaka, osiguravajućih društava i revizorskih kuća.
Promociji je prethodilo potpisivanje Memoranduma o saradnji između Agencije za bankarstvo FBiH i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kojim je postignut dogovor o naučno-istraživačkom radu, studentskoj praksi i edukaciji studenata, donacijama, te organizaciji i održavanju zajedničkih naučno-stručnih skupova.