Prvi reciklomati Sarajevskog kiseljaka postavljeni u Tuzli i Sarajevu

0
256
Doniraj reciklažom: Prvi reciklomati Sarajevskog kiseljak postavljeni u Tuzli i Sarajevu

U želji da i u BiH zažive dobre navike brige o okolišu, kompanija Sarajevski kiseljak u suradnji sa prodajnim lancem Bingo i operaterom sistema za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom Eko Život pokrenula je pilot projekat ‘Recikliraj i doniraj’.
Time je prvi put u našoj zemlji jedna proizvodna kompanija postavila pametne mašine za prikupljanje iskorištenih plastičnih i staklenih boca – reciklomate. Tehnologija ovih reciklomata omogućava da mašinaprepozna tip otpada, prihvati ga i skladišti, te vrednuje iznos ubačenog otpada koji se preusmjerava kao novčana donacija za udruženje ‘Ruke’ i organizaciju Pomozi.ba.
“Ovi aparati smješteni su u dva objekta našeg partnera Binga i funkcioniraju vrlo jednostavno. Ukoliko imate praznu bilo koju plastičnu ili staklenu bocu, ubacite je u označeni otvor na mašini i dalje slijedite uputstva na ekranu. Pojavit će se opcija odabira udruženja kojem želite da kompanija Sarajevski kiseljak donira novce. Ubačeni otpad bit će adekvatno skladišten, a Eko Život će se dalje pobrinuti da se ova ambalaža dalje uputi na preradu i ponovnu upotrebu“, objašnjava Amar Jajetović, voditelj tržišnog marketinga u kompaniji Sarajevski kiseljak.
Svi zainteresirani za sortiranje iskorištenih bilo kojih plastičnih i staklenih boca, u periodu od 16.8. do 30.9. 2022. godine reciklomate mogu pronaći u Bingo City Centru u Sarajevu na adresi Džemala Bijedića 160 i Tuzli, na adresi Mitra Trifunovića Uče 2.
“Mislimo da je jako važno da ljudi postanu svjesni da uz malo napora itekako mogu doprinijeti smanjenju zagađenja naše okoline, da otpadna ambalaža nije samo otpad već se može dalje pametno koristiti. Sretni smo što je Sarajevski kiseljak pokrenuo jedan ovakav projekat, te se nadam da ćemo u budućnosti zajednički postaviti što veći broj reciklomata širom zemlje i da će građani prepoznati značaj svoje uloge u ovome i podržati je“, istakla je Edisa Bajramović iz operatera Eko Život.
Briga o zaštiti okoliša dio je strategije održivosti Sarajevskog kiseljaka i obuhvaća aktivnosti poput sistemskog recikliranja otpada u proizvodnim pogonima i logistici, uvođenja lakše PET ambalaže čime se smanjuje količina plastike i emisija CO2, osvještavanje potrošača o važnosti korištenja povratne staklene ambalaže, a ta se tema provlači i kroz marketinške kampanje Sarajevskog kiseljaka, sve do akcije pošumljavanja i pomaganja udruženjima koja brinu o zaštiti okoliša.