Realni pad BDP-a BiH u trećem kvartalu 2020. iznosio 6,3%

0
464
Izvor: Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine

Globalna kriza prouzrokovana pandemijom COVID-19 utjecala je na ekonomiju većine zemalja, pa tako i na Bosnu i Hercegovinu. Podaci pokazuju da je pandemija utjecala na realni pad bruto domaćeg proizvoda (BDP) prema rashodnom pristupu od 6,3% u trećem tromjesečju 2020. godine, u odnosu na isti period prethodne godine.
Sezonski podešena serija podataka u odnosu na prethodno razdoblje pokazuje pozitivnu stopu promjene BDP-a u trećem tromjesečju 2020. godine od 3,9% u odnosu na prethodno tromjesečje.
Promatrano prema kategorijama BDP-a prema rashodnom pristupu u trećem tromjesečju 2020. godine u odnosu na isti period lani, realni pad zabilježen je kod skoro svih kategorija: Potrošnja kućanstava 3,1%, bruto investicije 13%, izvoza roba i usluga 22% i uvoz roba i usluga 14,3%, dok je neznatan rast zabilježen kod Potrošnje države od 0,3%.

Izvor: Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine

I prema proizvodnom pristupu, realni pad BDP-a BiH u trećem kvartalu 2020. godine, u odnosu na isti period prošle godine iznosio je 6,3%.
Desezonirana serija podataka pokazuje rast BDP-a BiH u trećem tromjesečju 2020. godine od 4% u odnosu na prethodni kvartal.
Promatrano po područjima klasifikacije djelatnosti u trećem tromjesečju 2020. godine, u odnosu na isti period lani, značajan realni pad bruto dodane vrijednosti zabilježen je u djelatnostima: Hotelijerstvo i ugostiteljstvo (48%), Prijevoz i skladištenje (45,8%) i Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala (10,7%).
Obračun je urađen na temelju raspoloživih službenih indikatora Agencije za statistiku BiH.
Podsjetimo, BDP prema proizvodnom pristupu jednak je dodanoj vrijednosti u baznim cijenama, uvećanoj za poreze na proizvode i umanjenoj za subvencije na proizvodnju (porezi minus subvencije na proizvode).
Bruto domaći proizvod prema rashodnom pristupu definira se kao ukupna domaća krajnja potrošnja korigirana vanjskom bilansom roba i usluga sa ostatkom svijeta. Osnovne komponente BDP-a po rashodnom pristupu su: Izdaci za krajnju potrošnju kućanstava; izdaci za krajnju potrošnju neprofitnih institucija koje usluge pružaju kućanstvima; izdaci za krajnju potrošnju vlade; bruto investicije te izvoz i uvoz roba i usluga.