FBiH: Cijena proizvođača industrijskih proizvoda porasle 1,1%

0
292
Najveći rast od 3% zabilježen je u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom i gasom

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda su u Federaciji BiH u novembru 2022. godine porasle za 1,1% u odnosu na prethodni mjesec.
Cijene su porasle u grupacijama Energije za 6,5% i Netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 0,9%. Cijene su pale u grupacijama Kapitalnih proizvoda i Intermedijarnih proizvoda osim energije za po 0,1%. U grupaciji Trajnih proizvoda za široku potrošnju cijene se u prosjeku nisu mijenjale.
Prema područjima Klasifikacije djelatnosti BiH 2010, cijene su porasle u području Proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 11,2%. Cijene su pale u području Vađenja ruda i kamena za 0,3%. U području Prerađivačke industrije cijene se u prosjeku nisu mijenjale.
Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u novembru 2022. su porasle za 20,2% u odnosu na isti mjesec prošle godine, a u odnosu na decembar 2021. su porasle za 18,5%.
Na domaćem tržištu, cijene proizvođača industrijskih proizvoda su u novembru 2022. porasle za 2% u odnosu na prethodni mjesec, u odnosu na isti mjesec lani su porasle za 18,6%, a u odnosu na decembar 2021. su porasle za 17%.
Na ino-tržištu, cijene proizvođača industrijskih proizvoda u novembru 2022. se u prosjeku nisu mijenjale u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na isti mjesec prošle godine su porasle za 22,1%, a u odnosu na decembar 2021. godine su porasle za 20,1%, podaci su Zavoda za statistiku Federacije BiH.