RS: Donesene izmjene Zakona o porezu na dobit, na snazi od 14. juna

0
77
Poreska uprava Republike Srpske

U ‘Službenom glasniku Republike Srpske’, broj 48/24 objavljen je Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dobit (vidjeti na ovom linku). Izmjena i dopuna Zakona stupa na snagu 14. juna 2024. godine.
Navedenom izmjenom i dopunom Zakona uvodi se oslobađanje od plaćanja porezom po odbitku na kamate i premije osiguranja plaćene nerezidentu koji nema stalno mjesto poslovanja u Republici Srpskoj, na kredite korišćene od strane rezidenata RS za finansiranje projekata, za koje je Narodna skupština RS utvrdila da su od posebnog značaja za ovaj bosanskohercegovački entitet, saopćila je Poreska uprava RS.