RS: Industrijski promet u februaru porastao 3,5%

0
442
Na domaćem tržištu industrijski promet porastao 2,7%, a na stranom tržištu pao 0,5%

Ukupni desezonirani promet industrije u Republici Srpskoj u februaru 2021. godine, u poređenju sa januarom 2021. godine, veći je za 3,5%. Promet na inostranom tržištu zabilježio je rast od 4,8% a na domaćem tržištu rast od 2,2%.
U februaru 2021. u poređenju sa februarom 2020. godine, ukupni kalendarski prilagođeni promet industrije u RS porastao je za 2,1%. Na inostranom tržištu ostvaren je rast od 5,5%, dok je na domaćem tržištu zabilježen pad od 1,6%, podaci su Zavoda za statistiku RS.
U februaru u odnosu na januar 2021. ukupni desezonirani promet trajnih proizvoda za široku potrošnju veći je za 11,2%, intermedijarnih proizvoda za 4,8%, kapitalnih proizvoda za 3,5%, netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 2,4% dok je promet energije manji za 5,8%.
Na godišnjem nivou, u februaru 2021. u odnosu na isti mjesec lani, promet trajnih proizvoda za široku potrošnju veći je za 29,1%, kapitalnih proizvoda za 11,8%, intermedijarnih proizvoda za 8,4% dok je promet netrajnih proizvoda za široku potrošnju manji za 6,2% i promet energije za 58,1%.