RS: Mikrokreditni sektor u 2017. ostvario dobit od 8,3 miliona KM

0
2035
Izvor: Agencija za bankarstvo Republike Srpske

Mikrokreditni sektor Republike Srpske na kraju 2017. godine ostvario je pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 8.328.000 KM i za 11 posto je manji u odnosu na 2016. godinu (9.395.000 KM).
Pri tome je neto dobit mikrokreditnih društava (MKD) iznosila 8.431.000 KM, dok je gubitak mikrokreditnih fondacija (MKF) iznosio 103 hiljade KM.
Inače, ukupna neto dobit mikrokreditnih društava u 2017. iznosila je 8.431.000 KM, s tim da je pet MKD poslovalo s dobiti od 9.486.000 KM, dok su četiri novoosnovana MKD iskazala gubitak u ukupnom iznosu od 1.055.000 KM. Istovremeno, tri mikrokreditne fondacije su zabilježile ukupan gubitak od 126 hiljada KM, dok je jedna novosnovana MKF iskazala neto dobit od 23 hiljade KM.
U mikrokreditnom sektoru RS je u 2017. poslovalo 13 mikrokreditnih organizacija (MKO) i to 9 mikrokreditnih društava (profitne organizacije) i 4 mikorkreditne fondacije, kao neprofitne organizacije.
Takođe, u RS-u je poslovala i 123 organizaciona dijela u okviru 8 МKО (7 MKF i jedno MKD) čije je sjedište u Federaciji BiH. Ovi organizacioni dijelovi uključeni su u bilanse stanja matičnih MKO.
Ukupna aktiva mikrokreditnih organizacija Republike Srpske iznosi 264,6 miliona KM i veća je za 18% u odnosu na 2016. godinu (225 miliona KМ).
Krediti su iznosili 212,8 miliona KM ili 80% ukupne bilansne aktive sa stopom rasta od 16% u odnosu na 2016. godinu (183 miliona KM). Prema ročnoj strukturi kredita, 84% su dugoročni krediti (178,1 miliona KM), а 16% su kratkoročni krediti sa dospjelim potraživanjima (34,7 miliona KM).
Krediti bez kašnjenja iznose 206,9 miliona KM ili 97,2% ukupnih kredita (2016: 178,1 miliona KM ili 97,3% ukupnih kredita), dok krediti sa kašnjenjem do 180 dana ukupno iznose 6 miliona KM ili 2,8% ukupnih kredita za koje su obračunate rezerve u iznosu od 1,7 miliona KM (2016: 1,4 miliona KM).
Ukupni kapital mikrokreditnih organizacija sa sjedištem u RS u 2017. godini iznosio je 97,8 miliona KM ili 37% ukupne pasive sa stopom rasta od 14% u odnosu na 2016. godinu (85,5 miliona KM ili 38% ukupne pasive), a odnosi se na MKD u iznosu od 97,1 miliona KM ili 99,34% i MKF u iznosu od 647 hiljada KM ili 0,66% ukupnog kapitala MKO.
Mikrokreditne organizacije sa sjedištem u RS zapošljavaju ukupno 381 radnika što je porast od 14% u odnosu na 2016. godinu (334 zaposlena).

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here