RS: Neto dobit mikrokreditnog sektora u prvih 9 mjeseci 2020. manja za 25%

Neto dobit mikrokreditnog sektora Republike Srpske na kraju trećeg kvartala 2020. iznosila 9,5 miliona KM

0
592
Izvor: Agencija za bankarstvo RS

Mikrokreditni sektor Republike Srpske zaključno sa trećim kvartalom 2020. godine ostvario je neto dobit u ukupnom iznosu od 9,5 miliona KM što je manje za 25% ili za 3,2 miliona KM u odnosu na kraj septembra 2019. godine, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Rezultat je to rasta ukupnih rashoda za 6,4 miliona KM ili za 22% u odnosu na rast ukupnih prihoda za 3,2 miliona KM ili za 8% u odnosu na isti period prošle godine. Na porast ukupnih rashoda najvećim dijelom je uticalo povećanje troškova rezervisanja za pokriće kreditnih gubitaka i to za 3,3 miliona KM ili za 204%.
Na nivou mikrokreditnih organizacija RS neto dobit od 9,5 miliona KM ostvarena je uglavnom kod mikrokreditnih društava (neto dobit kod deset MKD iznosi ukupno 10,5 miliona KM, dok gubitak kod dva MKD iznosi 1 milion KM).
Neto manjak prihoda nad rashodima mikrokreditnih fondacija u iznosu od 12 hiljada KM nema uticaja na ukupnu profitabilnost mikrokreditnih organizacija u RS (jedna MKF iskazala je manjak prihoda od 117 hiljada KM, dok je jedna MKF iskazala višak prihoda nad rashodima od 105 hiljada KM).
U RS je zaključno sa trećim kvartalom 2020. poslovalo 14 MKO, od čega 12 mikrokreditnih društava (MKD) koje kao profitne organizacije mogu plasirati mikrokredite maksimalno do 50 hiljada KM i dvije mikrokreditne fondacije (MKF) koje kao neprofitne organizacije mogu plasirati mikrokredite maksimalno do 10 hiljada KM. Ove MKO su zapošljavale ukupno 555 radnika i u odnosu na kraj 2019. povećan je broj zaposlenih za 17 radnika ili za 3,1% (3 MKD imaju 74% od ukupnog broja zaposlenih u MKO iz RS).
Takođe, u RS-u je poslovalo i 129 organizacionih dijelova MKO u okviru 9 MKO (7 MKF i 2 MKD) čije je sjedište u Federaciji BiH, te su zapošljavali ukupno 340 radnika sa rastom zaposlenih po stopi od 6,9%.
Prema izvještajnim podacima MKO iz RS-a, njihova ukupna (bruto) aktiva zaključno sa septembrom 2020. je iznosila 407,1 miliona KM i veća je za 11% ili za 41,7 miliona KM u odnosu na stanje sa krajem 2019. godine.
Bruto krediti su iznosili 329,8 miliona KM ili 81% ukupne bruto aktive i rasli su po stopi od 11% ili u iznosu od 33,5 miliona KM, od čega krediti bez kašnjenja u otplati iznose 310,8 miliona KM ili 94,2% ukupnih kredita.
Dospjela potraživanja iznosila su 4 miliona KM ili 1,22% ukupnih kredita.
Prema podacima Agencije za bankarstvo RS, koja nadire i rad MKO, prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na ukupne kredite MKO je 22,81% i veća je za 0,25 procentnih poena u odnosu na 2019. godinu.
Kapital MKO (kapital MKD i ulozi MKF) iznosio je ukupno 136,4 miliona KM ili 34% ukupne pasive sa rastom po stopi od 9% ili u iznosu od 11,3 miliona KM u odnosu na kraj 2019. godine, a odnosi se na kapital MKD u iznosu od 135,3 miliona KM i uloge MKF u iznosu od 1,1 milion KM.
Ukupne obaveze MKO po uzetim kreditima na kraju trećeg kvartala 2020. su iznosile 239 miliona KM i porasle su 12% u odnosu na kraj 2019. godine.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here