RS: Neto dobit mikrokreditnog sektora u prvom polugodištu 5,9 miliona KM

0
1256
Ukupni prihodi mikrokreditnih organizacija iz RS-a u 2018. iznosili su oko 46,09 miliona KM

Mikrokreditne organizacije u Republici Srpskoj u prvom polugodištu 2018. ostvarile su neto dobit u iznosu od 5,92 miliona KM što je za 25% više u odnosu na dobit (4,72 miliona KM) ostvarenu u prvih šest mjeseci 2017. godine. Pri tome je neto dobit MKD iznosila nešto više od 5,86 miliona KM, a MKF samo 57 hiljada KM, podaci su Agencije za bankarstvo RS.
U RS je na kraju juna 2018. poslovalo 12 mikrokreditnih organizacija (MKO), od čega 9 mikrokreditnih društava (MKD) i tri mikrokreditne fondacije (MKF).
Ukupna aktiva MKO Republike Srpske na kraju prvog polugodišta 2018. iznosila je blizu 287,93 miliona KM i veća je za 9% u odnosu na kraj 2017. kada je iznosila 264,59 miliona KM.
Krediti su iznosili 234,13 miliona KM ili 81% ukupne bilansne aktive sa stopom rasta od 10% u odnosu na kraj 2017. godine (blizu 212,83 miliona KM). Prema ročnoj strukturi kredita, 84,07% su dugoročni krediti (196,83 miliona KM), а 15,93% su kratkoročni krediti sa dospjelim potraživanjima (oko 37,30 miliona KM).
Kapital MKO sa sjedištem u RS iznosio je ukupno 104,75 miliona KM ili 36% ukupne pasive sa rastom od 7% u odnosu na kraj 2017. godine (97,77 miliona KM ili 37% ukupne pasive), a odnosi se na kapital MKD u iznosu od 104,10 miliona KM ili 99,38% kapitala MKO i uloge MKF u iznosu od 651 hiljadu KM ili 0,6% ukupnog kapitala MKO.
Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na ukupne kredite mikrokreditnos sektora RS iznosila je 22,45% (na kraju 2017. iznosila je 23,9%).
U RS su na kraju juna ove godine MKO zapošljavale ukupno 412 radnika što je za 8% više u odnosu na kraj 2017. godine kada je bilo 381 zaposlenih.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here