RS nije prodala trezorske zapise, u budžetu manje 25 miliona KM

0
458
Dnevni promet 22,7 hiljada KM

Vlada Republike Srpske nije uspjela popuniti budžet sa dodatnih 25 miliona KM planiranih na današnjoj aukciji šestomjesečnih (rok dospjeća 6.10.2021.) trezorskih zapisa na Banjalučkoj berzi.
Prema dostupnom izvještaju sa berze, na kraju trgovine nije bilo prihvaćenih ponuda iako je ukupan iznos pristiglih ponuda iznosio 25.761.359,80 KM, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Najviša ponuđena cijena bila je 99,754 KM uz kamatu od 0,4946 posto, dok je najniža ponuđena cijena iznosila 99,57 uz kamatu od 0,8661 posto.
U obrazloženju Ministarstva finansija RS navodi se da na današnjoj aukciji trezorskih zapisa nije prihvatilo ponude investitora zbog visoke cijene ovih hartija od vrijednosti.
“Iako su ponude dostigle iznos od 25,8 miliona KM, Ministarstvo finansija Republike Srpske je, procijenivši stanje na aukciji, odlučilo da ih ne prihvati”, saopćeno je.
Ministarstvo finansija će, kako se navodi, nastaviti da izvršava obezbjeđenje sredstava neophodnih za nesmetano funkcionisanje Budžeta planiranih u Indikativnom kalendaru izdavanja hartija od vrijednosti, u skladu sa Odlukom o kratkoročnim zaduživanjem, te Strategijom zaduživanja, a na osnovu Zakona o zaduživanju dugu i garancijama Republike Srpske.
Moguće je da je odustajanja od posljednjeg zaduženja zapravo posljedice obnovljenih pregovora i očekivanog prihvatanja novog kreditnog aranžmana BiH s Međunarodnim monetarnim fondom, iako to (i pored dosadašnjeg protivljenja vlasti iz RS-a) uključuje donošenje nekoliko reformskih zakona o električnoj energiji i gasu, objedinjavanje računa fizičkih lica pri Centralnoj banci BiH itd.
Uostalom, u saopćenju pres-službe Vijeća ministara BiH navedno je da je predsjedavajući Milan Tegeltija danas razgovarao sa predstavnicima MMF-a te da je izrazio očekivanje da MMF aktivnije pruži podršku zemljama koje se suočavaju sa velikim troškovima u zdravstvenom, ali i realnom sektoru usljed pandemije Covid-19.