Porezni obveznici FBiH u prvom kvartalu uplatili 1,32 mlrd KM javnih prihoda

0
754
Prijedlog budžeta Federacije BiH za 2022. je veći za 53,8 miliona KM u odnosu na 2021. godinu

Porezni obveznici Federacije BiH su u prva tri mjeseca 2021. godine uplatili 1.323.870.559 KM javnih prihoda, što je u odnosu na isti period 2020. godine više za 43.011.503 KM, ili za 3,36%, saopćeno je iz Porezna uprava FBiH.
Uplate javnih prihoda u periodu januar – mart 2021. u odnosu na isti period prošle godine (po kantonima) možete vidjeti u sljedećoj tabeli:

Izvor: Porezna uprava Federacije BiH

U strukturi javnih prihoda za prva tri mjeseca 2021. godine naplaćeno je:
– porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica naplaćeni su u iznosu 110.466.988 KM,
– porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit naplaćeni su u iznosu 99.983.594 KM,
– porez na promet nepokretnosti i prava naplaćen je u iznosu 16.451.924 KM,
– porez na imovinu, nasljeđe i poklon naplaćen je u iznosu 13.878.184 KM,
– zaostali prihodi od ostalih poreza naplaćeni su u iznosu 164.283 KM,
– takse i naknade su naplaćene u iznosu 166.929.950 KM,
– novčane kazne su naplaćene u iznosu 10.568.927 KM,
– članarine su naplaćene u iznosu 1.929.661 KM,
– ostali javni prihodi naplaćeni su u iznosu 685.947 KM.
U prvom kvartalu 2021. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu od 902.744.345 KM.
U strukturi doprinosa za period januar – mart 2021. godine naplaćeni su:
– doprinosi za PIO/MIO u iznosu 505.117.908 KM,
– doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 355.875.469 KM,
– doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 41.750.968 KM.

Promet fiskalnim uređajima veći je za 220,7 miliona KM

Promet putem fiskalnih uređaja oko 3,7 milijarde KM

Prema službenim podacima Porezne uprave FBiH na kraju marta 2021. godine na području Federacije BiH instalirano je ukupno 86.056 fiskalnih uređaja, putem kojih je u martu evidentiran ukupan promet u iznosu 3.698.128.586,79 KM.
U odnosu na kraj marta 2020. godine broj fiskalnih uređaja veći je za 3.336, a evidentirani promet u martu 2021. veći je u odnosu na mart prošle godine za 220.754.772,31 KM.
Općina s najvećim brojem fiskalnih uređaja na dan 31.03.2021. je Općina Centar Sarajevo na čijem području je instalirano 5.695 fiskalnih uređaja, dok je Općina Dobretići s najmanjim brojem fiskalnih uređaja (instalirana samo 4 fiskalna uređaja).
U Općini Novi Grad Sarajevo ostvaren je u martu i najveći promet putem fiskalnih uređaja (303.470.080,45 KM), dok je u Općini Dobretići evidentiran najmanji promet – 71.455,29 KM.
Podatke o broju fiskalnih uređaja i evidentiranom prometu putem fiskalnih uređaja za mart možete vidjeti ovdje.