RS: Pad industrijske proizvodnje u martu za 2,5%

0
336
Najviše zaposlenih je u prerađivačkoj industriji i trgovini na veliko i malo

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Republici Srpskoj u martu u odnosu na februar 2021. manja je za 2,5%, dok je u poređenju sa martom 2020. godine veća za 11,4%.
U martu u odnosu na februar 2021. godine desezonirana proizvodnja trajnih proizvoda za široku potrošnju veća je za 12,5%, kapitalnih proizvoda za 12,0%, netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 6,5%, dok je proizvodnja intermedijarnih proizvoda manja za 0,9% i energije za 11,0%.
Na godišnjem nivou, u martu 2021. u odnosu na mart 2020. kalendarski prilagođena proizvodnja trajnih proizvoda za široku potrošnju veća je za 76,4%, kapitalnih proizvoda za 71,0%, intermedijarnih proizvoda za 18,1%, netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 13,6%, dok je proizvodnja energije manja je za 4,7%, podaci su Zavoda za statistiku RS.
Prema područjima KD BiH 2010, desezonirana industrijska proizvodnja u martu u odnosu na februar 2021. u području Prerađivačka industrija bilježi rast od 6,6%, dok je u području Vađenje ruda i kamena zabilježen pad od 1,4% i u području Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija pad od 17,0%.
Na godišnjem nivou, industrijska proizvodnja u martu 2021. u poređenju sa martom 2020. u području Prerađivačka industrija bilježi rast od 24,4%, dok je u području Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija zabilježen pad od 1,7% i u području Vađenje ruda i kamena pad od 2,1%.