RS: Pad prometa trgovine na malo u decembru za 0,4%

0
344
Smanjen promet trgovine na malo (Izvor: Zavo za statistiku RS)

Ukupan desezonirani promet u trgovini na malo u Republici Srpskoj u decembru 2020. u odnosu na novembar 2020. godine, posmatran u tekućim cijenama, manji je za 0,4%, a u stalnim cijenama manji je za 0,2%.
Indeks prometa trgovine na malo u decembru 2020. godine ostvario je nominalni rast od 24,7%, a realni indeks za 31,4% u odnosu na baznu 2015. godinu, saopćeno je iz Zavoda za statistiku RS.