RS: Počinje osmi talas statističkog anketiranja domaćinstava

0
266
U RS počinje 8 talas anketiranja domaćinstava s ciljem izrade glavnog okvira uzorka

Zavod za statistiku Republike Srpske će od ponedjeljka 13. septembra ove godine sprovoditi osmi talas anketiranja domaćinstava s ciljem izrade glavnog okvira uzorka.
Riječ je o veoma značajnoj aktivnosti, budući da glavni okvir uzorka služi kao osnova za sva ostala anketna istraživanja, kao što su ankete o radnoj snazi, potrošnji domaćinstava, upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija i drugih.
Upitnik sadrži istih 13 pitanja kao što je to bio slučaj i u prethodnih sedam talasa, poput pitanja o imenu i prezimenu, polu, datumu rođenja, pitanja o statusu objekta, broju članova domaćinstva, starosnoj strukturi, obrazovnim karakteristikama.
Anketiranje vrše ovlašćeni anketari koji imaju akreditacije Republičkog zavoda za statistiku RS. Umjesto upitnika na papiru, ovlašćeni anketari koriste laptope sa instaliranom aplikacijom, pomoću koje vrše unos podataka i dostavljaju ih Zavodu svakodnevno.
Pomenuta aktivnost traje tri godine, a statističke institucije u BiH sprovode je u 12 talasa, odnosno tromjesečja.
Svi podaci koje Zavod prikupi su povjerljivi i koristiće se isključivo za statističke svrhe, navode iz Zavoda za statistiku RS pozivajući stanovništvo da se odazove anketiranju i pomogne u realizaciji ove aktivnosti, i tako doprinese uspjehu budućih statističkih istraživanja.