RS: Potrošačke cijene u aprilu porasle 1,6%, godišnja inflacija 11,7%

0
405
Promet u trgovini na malo hranom, pićima i duvanom u maju manji je čak za 16,5%

Ukupan indeks potrošačkih cijena u Republici Srpskoj u aprilu 2022. godine u odnosu na prethodni mjesec viši je za 1,6%, dok je u poređenju sa aprilom 2021. godine u prosjeku viši za 11,7%.
Posmatrano po odjeljcima namjene potrošnje, u aprilu u odnosu na mart 2022. godine, indeks odjeljka Hrana i bezalkoholna pića viši je za 5,7%, indeks odjeljka Prevoz viši je za 3,5%, indeks odjeljka Odjeća i obuća viši je za 1,8%, indeks odjeljka Rekreacija i kultura viši je za 1,4%, indeksi odjeljaka Komunikacije, Restorani i hoteli i Ostala dobra i usluge viši su za po 0,7%, dok je indeks odjeljka Namještaj i pokućstvo viši za 0,5%.
Indeksi odjeljaka Alkoholna pića i duvan, Zdravstvo i Obrazovanje ostali su nepromijenjeni. Indeks odjeljka Stanovanje niži je za 7,4%, podaci su Zavoda za statistiku RS.