RS: Prodaja proizvoda na zelenim pijacama u martu premašila 1,3 miliona KM

0
230
U strukturi ukupne prodaje na pijacama udio povrća je 41,8 posto

Vrijednost prodaje poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama u bh. entitetu Republika Srpska u martu 2023. godine iznosila je 1.336.437 KM, što u poređenju sa istim mjesecom prethodne godine predstavlja povećanje od 367.388 KM (37,9%).
U poređenju sa februarom 2023. godine, vrijednost prodaje u martu 2023. bila je veća za 191.102 KM (16,7%).
U strukturi ukupne prodaje poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama u martu 2023. godine, povrće je učestvovalo sa 32,1%, mlijeko i mliječni proizvodi sa 17,2%, voće sa 16,9%, grupa ostali proizvodi sa 15,5% živina i jaja sa 6,4%, med i vosak sa 5,1%, prerađevine voća sa 2,7%, žita i proizvodi od žita sa 2,7% i grožđe sa 1,4%, saopćio je Zavod za statistiku RS.