RS se prodajom 5-godišnjih obveznica zadužuje još 30 miliona KM

0
217
Promet u oktobru na BLSE manji je za 38,8 miliona KM nego u istom mjesecu lani

U skladu sa odlukom o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2022. godinu entitetsko Ministarstvo finansija objavilo je javni poziv za upis i uplatu 50. emisije obveznica RS javnom ponudom svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima.
Planirani iznos emisije je 30 miliona KM. U ponudi je 30.000 hartija od vrijednosti, nominalne vrijednosti po 1.000 KM. Rok dospijeća je pet godina, odnosno do 26.08.2027. godine.
Aukcija na Banjalučkoj berzi planirana je za 24. avgust ove godine. Kamatna stopa je fiksna 5% na godišnjem nivou. Isplata glavnice je jednokratno po dospijeću (po isteku roka od pet godina od dana registracije emisije kod Centralnog registra hartija od vrijednosti), dok se kamata obračunava na glavnicu i isplaćuje jednom godišnje (po isteku svake godine od dana registracije emisije).
U javnom pozivu je navedeno da Ministarstvo finansija može u skladu sa posebnom odlukom Vlade RS, vršiti prijevremeni otkup.