RS se prodajom trezorskih zapisa zadužila još 24,2 miliona KM, najavljena i prodaja obveznica za 40 miliona KM

0
314
Promet na aukciji trezorskih zapisa RS oko 34 miliona KM

Nakon što se Republika Srpske prodajom 5-godišnjih obveznica na Banjalučkoj berzi 19. aprila zadužila 34,9 miliona KM, ovaj bh. entitet se radi popune budžeta dodatno zadužio za 24,24 miliona KM današnjom prodajom trezorskih zapisa na Banjalučkoj berzi.
Iako je planirani iznos današnje emisije trezorskih zapisa Republike Srpske bio 20 miliona KM, s polugodišnjim rokom dospjeća (4. novembar 2022. godine) na kraju trgovanja na BLSE ostvaren je promet u vrijednosti od 24.239.250 KM. Toliko je, prema izvještaju sa Berze, bio ukupan iznos pristiglih i prihvaćenih ponuda.
Jedinstvena ravnotežna cijena bila je 99,7500 uz kamatnu stopu od 0,4999 posto, koliko su iznosile i najviša i najniža ponuđena cijena na današnjoj aukciji.
Međutim, tu nije i kraj novih zaduženja Republike Srpske. Naime, entitetsko ministarstvo finansija objavilo je javni poziv za učešće u 48. emisiji obveznica RS javnom ponudom. Aukcija na Banjalučkoj berzi planirana je za 18.05.2022. godine. U ponudi je 40.000 hartija od vrijednosti, pojedinačne nominalne vrijednosti od 1.000 KM, što znači da je planirani iznos emisije vrijedan 40 miliona KM.
Kamatna stopa je fiksna 3,5% na godišnjem nivou. Isplata glavnice je jednokratno po dospijeću, a kamata se obračunava na glavnicu i isplaćuje jednom godišnje (po isteku svake godine od dana registracije emisije).
Rok dospijeća je sedam godina, odnosno do 20.05.2029. godine.