RS u pet mjeseci posjetilo 92.509 turista, godišnji rast 37,2%

Republiku Srpsku je samo u maju posjetilo 22.173 turista koji su ostvarili 53.942 noćenja

0
756
Povećan broj dolazaka i noćenja turista u prva tri mjeseca ove godine

Republiku Srpsku je u maju 2021. godine posjetilo 22.173 turista (domaćih 14.248 i stranih 7.925), što je u odnosu na april ove godine više za 57,1% i 53.942 noćenja turista, što je u odnosu na april 2021. više za 31,9%.
Najbrojniji su bili turisti iz Srbije (5.054), Hrvatske (497) i Slovenije (424).
Broj dolazaka turista u maju 2021. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine veći je za 839,9%, a broj noćenja veći je za 698,7%, podaci su Zavoda za statistiku RS.
Veliki porast indeksa u maju 2021. je direktna posljedica virusa Covid-19, jer je u istom periodu prošle godine došlo do gotovo potpunog zatvaranja objekata za smještaj gostiju.
U maju 2021. godine Republika Srpska je raspolagala sa 10.847 stalnih ležaja.
U prvih pet mjeseci RS je ukupno posjetilo 92.509 turista (domaćih 59.795 i stranih 32.714) što je za 37,2% više nego u istom periodu lani. U prvih pet ovogodišnjih mjeseci turisti u RS-u su ostvarili 255.196 noćenja što je na godišnjem nivou rast za 19,8%.