Sarajevski aerodrom prva kompanija u BiH koja je usvojila Plan spolne ravnopravnosti

0
202
Međunarodni aerodrom Sarajevo usvojio Plan spolne ravnopravnosti

Nakon uspješno okončanih aktivnosti na implementaciji zakonskih odredbi usvojen je Plan spolne ravnopravnosti u J.P. Međunarodni aerodrom Sarajevo.
Sarajevski aerodrom je time postala prva kompanija i prvo javno preduzeće u BiH koje je donijelo ovakav dokument i izrazilo opredjeljenje za primjenu perspektive rodne ravnopravnosti u svim politikama, procesima i aktivnostima ovog javnog preduzeća.
U saradnji sa Gender Centrom Vlade FBiH, a uz podršku FIGAP II programa, krajem prošle godine su započete aktivnosti na izradi Plana spolne ravnopravnosti u J.P. Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo. Prvi korak je bio potpisivanje Memoranduma o saradnji između Gender Centra Vlade FBiH i Aerodroma Sarajevo kojim je definiran metodološki pristup za izradu Plana koji je podrazumijevao: Izradu detaljnog upitnika o broju zaposlenih i distribuciji žena i muškaraca na radnim mjestima; Analizu zakonskog i regulatornog okvira sa fokusom na interne akte Društva; Identificiranje barijera i nejednakosti s obzirom na spol u praksi u Društvu; Samoocjenjivanje.
Popunjavanje samog upitnika je obuhvatilo opće informacije o ljudskim resursima kao i informacije o edukacijama sa fokusom na specifične oblasti vezane za prevenciju uznemiravanja i diskriminacije, postupanje u situacijama rodno zasnovanog, porodičnog ili partnerskog nasilja i slično. Bitan segment, koji je također preispitan, je radno okruženje, infrastruktura prilagođena za žene i muškarce, zaštita zdravlja i sigurnosti na radu, rodno-osjetljiva analiza rizika po zdravlje za svako radno mjesto, lična zaštitna oprema i slično.
“Analiza koja je urađena je pokazala da interni akti Društva ne sadrže prepreke u smislu diskriminacije ili podsticanja rodne segregacije, kako prilikom zapošljavanja, tako i u toku rada, u pogledu mogućnosti napredovanja i obavljanja rukovodećih zadataka. Organizacijska kultura Društva pokazuje da postoji razumijevanje tematike i iskazano poštovanje prema ravnopravnosti spolova. Žene na rukovodećim mjestima su dobro prihvaćene i nema prepoznatih prepreka za njihovo napredovanje. Također, nije utvrđeno postojanje slučajeva seksualnog uznemiravanja. Sve su ovo činjenice koje nas ohrabruju i potiču da idemo u pravcu stalnog unapređenja spolne jednakosti u Društvu“, rekao je Alan Bajić, direktor Međunarodnog aerodroma Sarajevo.
Plan spolne ravnopravnosti zasniva se na obavezama sveobuhvatnog zakonskog okvira za rodnu ravnopravnost u Bosni i Hercegovini kojim se uređuje zabrana diskriminacije na radu i zaštita ličnog integriteta zaposlenih, uključujući zaštitu od uznemiravanja, ali i dozvoljavaju se privremene posebne mjere za unapređenje ravnopravnosti spolova u onim oblastima i pitanjima gdje se analizom uoče velike razlike u korist jednog spola.