SASE: Ukupan promet u augustu oko 8,2 miliona KM

0
379
Federacija BiH tokom tri aukcije obveznica na SASE prikupila 79,9 miliona KM

Na Sarajevskoj berzi-burzi (SASE) je u augustu 2022. godine ostvaren ukupan promet od 8.178.576,31 KM, što čini 50,14% od ukupnog prometa koji je ostvaren na BH berzama. U sklopu 317 transakcija prometovano je 429.550 vrijednosnih papira.
Na Kotaciji privrednih društava promet ostvaren u augustu iznosio je 980.674,27 KM što čini 12,01% od ukupno ostvarenog redovnog prometa. Najveći promet na Kotaciji privrednih društava ostvaren je dionicama Sarajevske Pivare d.d. Sarajevo u iznosu od 537.790 KM. Zvanični kurs emitenta iznosi 10 KM, što predstavlja pad od 4,76% u odnosu na prethodni mjesec. Na ovom segmentu tržišta prometovane su ukupno 67.862 dionice.
Na Kotaciji fondova, promet ostvaren u augustu iznosio je 129.994,52 KM ili 1,59% od ukupno ostvarenog prometa. Najveći promet ostvaren je dionicama ZIF Bonus dd Sarajevo u iznosu od 88.273,63 KM, sa porastom kursa od 12,11% u odnosu na prethodni mjesec. Na drugom mjestu po prometu je ZIF Naprijed dd Sarajevo sa prometom od 39.960 KM, i mjesečnim padom kursa od 5,13%. Na ovom segmentu tržišta prometovano je ukupno 50.873 dionice.
Na Kotaciji obveznica ostvarena je trgovina u iznosu od 110.638 KM ili 1,36% od ukupnog prometa. Na ovom segmentu tržišta prometovano je ukupno 110.638 obveznica.
Promet na Slobodnom tržištu – ST1 iznosio je 1.379.477,70 KM ili 16,90% od ukupnog prometa. Najveći promet ostvaren je sa dionicama Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo u iznosu od 386.352,57 KM. Na drugom mjestu je Badeco Adria d.d. Sarajevo sa iznosom od 375.864,40 KM, a na trećem BH Telecom d.d. Sarajevo sa prometom od 272.755,33 KM.
Promet na Slobodnom tržištu – ST2 iznosio je 5.556.100,60 KM ili 68,05% od ukupnog prometa. Najveći promet ostvaren je sa dionicama Igmana d.d. Konjic u iznosu od 2.935.008 KM. Na drugom mjestu je Bamcard d.d. Sarajevo sa iznosom od 1.374.850 KM, a na trećem Hercegovina auto d.d. Mostar sa prometom od 963.000 KM.
Promet na Slobodnom tržištu – ST3 iznosio je 7.570,52 KM ili 0,09% od ukupnog prometa. Najveći promet ostvaren je sa dionicama Solane d.d. Tuzla u iznosu od 6.425 KM.
Na Tržištu za emitente u stečaju nije bilo ostvarene trgovine.
Prijavljeno je 5 vanberzanskih transakcija u ukupnoj vrijednosti od 14.120,70 KM; prometovano je 516 dionica.
Kod indeksa investicijskih fondova BIFX-a, u augustu zabilježen je pad vrijednosti od 0,71%. Vrijednost indeksa SASX-10 je porasla za 1,77% u odnosu na prethodni mjesec. Vrijednost indeksa SASX-30 porasla je za 1,94%, vrijednost SASE Islamskog indeksa – u saradnji sa BBI, SASX-BBI, je porasla za 0,43%, dok je Indeks SASX-Fundamentals, SASX-FN, na kraju mjeseca zabilježio porast od 0,42% u odnosu na prethodni mjesec.

VGT Broker ostvario najveći promet

U augustu 2022. godine najveći promet na SASE ostvario je VGT Broker d.o.o. Visoko u iznosu od 8.153.609,90 KM. Slijede AW Broker d.o.o. Sarajevo sa 2.910.428,51 KM i Unibroker d.o.o. Sarajevo sa 2.708.547,14 KM.
Prvo mjesto po broju zaključenih transakcija na tržištu SASE zauzima AW Broker sa 178 sklopljenih transakcija, a slijede Unibroker sa 124 sklopljene transakcije, te Raiffeisen Bank d.d. BiH sa 95 transakcija.