Šestomjesečni bilans vlasti u FBiH u plusu 395 miliona KM

0
934
Vanjski dug na kraju prvog kvartala 2023. iznosio 5,27 mlrd KM, a unutrašnji dug 633,9 miliona KM

U prvih šest mjeseci 2018. godine svi nivoi vlasti Federacije BiH ostvarili su pozitivan finansijski rezultat od 395 miliona KM, navedeno je u konsolidiranom izvještaju o izvršenju budžeta kojeg je danas razmatrala Vlada FBiH.
Posmatrano po nivoima vlasti, ukupan pozitivan rezultat Budžeta FBiH iznosi 47,3 miliona KM, kantona 137,7 miliona KM, općina 136,2 miliona KM i sektora socijalne zaštite (vanbudžetski fondovi) 73,8 miliona KM.
Ukupni prihodi za prvih šest ovogodišnjih mjeseci iznose 4.438,3 miliona KM, što je za 284,3 miliona KM ili za 6,8 posto više u odnosu na isti period 2017. godine, dok je ostvarenje u odnosu na plan 45,2 posto.
Ukupni rashodi iznosili su 3.672,3 miliona KM što je za 196,4 miliona KM ili za 5,6 posto više u odnosu na isti period prethodne godine, a ostvarenje u odnosu na plan je 40,8 posto.
Konsolidirani kapitalni transferi iznose 32 miliona KM i u odnosu na prvo polugodište 2017. njihovo ostvarenje je više za 10 miliona KM. Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti iznose 0,5 miliona KM, transferi pojedincima 2,6 miliona KM, neprofitnim organizacijama 12,9 miliona KM i javnim preduzećima 17,4 miliona KM.