Sistem ‘e-stranac’ u funkciji: Online prijava boravka stranaca u BiH

0
1435
Sistem 'e-stranac' omogućit će lakšu kontrolu stranca koji borave i kod fizičkih osoba u BiH

Sistem ‘e-stranac’ za online prijavu boravka stranaca u Bosni i Hercegovini svečano je danas pušten u rad i ovaj sistem trebalo bi da unaprijedi kapacitete Službe za poslove sa strancima u domenu kontrole prijave stranaca koji koriste usluge smještaja.
Ovaj alat razvijen je u okviru projekta ‘Podrška efikasnom upravljanju migracijama i granicama u BiH’ kojeg je podržala Vlada Švicarske, a realiziran je u saradnji Ministarstva sigurnosti BiH, Službe za poslove sa strancima te Centrom za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu.
Kako je BiH u posljednje vrijeme suočena s migracionim izazovima i godišnjim povećanim brojem turista od 25 do 30 posto, to ovaj projekt čini još relevantnijim. Naveden je i podatak da je prema statističkim podacima BiH prošle godine posjetilo više od 1,3 miliona osoba, ali ih veliki broj ostao neprijavljen.
Izražena je nada da će jednostavna procedura prijave putem online sistem ‘e-stranac’ povećati broj prijavljenih stranih državljana, a očekuje se i značajno povećanje nivoa sigurnosti u zemlji.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here