Softhouse Balkans Sarajevo premijerno organizirao forum Leaders Tribe

0
5895
Dino Tabaković je na primjeru mliječne industrije prezentirao vrijednosti motivacije uposlenika

IT kompanija Softhouse Balkans d.o.o. iz Sarajeva u saradnji sa Udruženjem za podršku razvoju agilnih metoda upravljanja projektima i razvoja softvera u BiH ‘Bosnia Agile’ juče je uspješno organizirala prvi forum pod nazivom Leaders Tribe, na kojem je okupila 50-tak učesnika iz raznih branši.
Prezentirajući neke od primjera uspješnog liderstva, poruka ovog skupa je bila da se pomoću agilnih metoda, koje su više orijentirane ka uposlenicima, postiže veće zadovoljstvo uposlenika, klijenata, vlasnika, što dovodi i do boljih poslovnih rezultata i uspjeha.
Vernisa Rejhan, operativna direktorica bosansko-švedske kompanije Softhouse Balkans Sarajevo, u svojoj prezentaciji pokazala je da rad sa mladim ljudima u IT branši predstavlja pravi izazov, te da se uz povjerenje, svakodnevnu razmjenu i uvažavanje ideja i uz sistem u kojem svi ravnopravno djeluju, za relativno kratko vrijeme pokazuju vidni rezultati rasta i razvoja firme.
Dino Tabaković je na primjeru mliječne industrije prezentirao vrijednosti motivacije uposlenika i razmjene mišljenja kao najbitnijih segmenata za postizanje višeg nivoa efikasnosti i efektivnosti preduzeća i izlaska iz stereotipa na današnjim dinamičnim tržištima, gdje je neophodna stalna i brza prilagodba.
“Mislim da je ovaj forum zaista jedinstven u BiH i da ovakav potpuno novi koncept okupljanja menadžera i usposlenika sa što većim stepenom interakacije jeste veliki izazov za sve nas kao i za buduće forume koji se planiraju“, istakla je Biljana Hadžimustafić-Jevtić, koja je predstavila primjenu metoda uvezivanja prodajnog i back office osoblja u bankarskom sektoru, te pokazala kako se članovi tima mogu aktivno uključiti i svojim idejama doprinijeti poboljšanju efikasnosti procesa.
Jasmin Porobić, direkor firme Exclusive, svojom prezentacijom je prikazao snagu ‘side-by-side’ predvodništva i da uspjeh rukovođenja nije u komandovanju i kontroli nego u kontroli okruženja. Smatra da savremeni trendovi rukovođenja dolaze i u našu zemlju i da je vrijeme da se i ovdje pomjeramo sa menadžerskog na liderski nivo, što je i svojevrsna evolucija menadžmenta.
Zaključak premijernog foruma Leaders Tribe je bio da se želi ići dalje, kretati se neprestano u biznisu i životu, te da se dobrim primjerima može utjecati na stvaranje zdravog poslovnog okruženja. Motivacija uposlenika i proaktivni individualni pristup pojednica jesu osnovni pokretači pozitivnih promjena i preduvjet za ostvarivanje poslovnih ciljeva; a u konačnici namjera ovog i svih budućih foruma je da se da što veći doprinos razvoju novih mladih lidera u BiH.