Sparkasse Banka dobila Zlatni BAM za promociju risk menadžmenta

0
376
Sparkasse banka je doprinijela sveukupnom uspjehu regionalnog GEFF programa

Na dodjeli priznanja najuspješnjim bankama u BiH koju organizuje finansijsko-poslovni magazin ‘Banke i Biznis u BiH’, Sparkasse Banka dobila je plaketu ‘Zlatni BAM’ za poseban doprinos promociji risk menadžmenta u BiH.
Pored priznanja za najbolje finansijske pokazatelje, na manifestaciji ‘Večer bankara’ uručena su posebna priznanja za individualni i kolektivni rad na svestranom unapređenju rada banaka i ostvarivanju njihove kvalitetnije veze sa klijentima.
U toj kategoriji, stručni žiri prepoznao je Sparkasse Banku kao lidera u promociji najviših standarda upravljanja rizicima u bankarstvu.
Ova banka se u proteklim godinama izdvajala upravo po fokusu na stabilnost poslovanja, vodeći se činjenicom da samo jedna stabilna banka može garantovati sigurnost sredstava svojim depozitarima, biti snažan partner svojim investitorima i konačno, adekvatno podržavati ekonomski rast zemlje kroz kreditiranje.
Važnost upravljanja rizicima u bankarstvu kao glavne odrednice stabilnosti, Sparkasse Banka promiče kroz individualni angažman njenih eksperata u stručnoj zajednici, ali prije svega kroz poslovnu politiku, standarde i prakse same institucije koje svakodnevno, timski provode svi njeni uposleni. Direktorica Sektora za upravljanje strateškim rizicima Slađana Čengić je prilikom preuzimanja priznanja izrazila veliko zadovoljstvo što je stručna zajednica to i prepoznala.