Statistika RS: Pilot anketa ‘Istraživanje o kvalitetu života žena’

0
331
Cilj anketiranja je da se dobiju podaci o putovanjima domaćeg stanovništva tokom 2021.

Zavod za statistiku Republike Srpske od danas do 20. aprila ove godine na području Banja Luke provodi Pilot anketu pod nazivom ‘Istraživanje o kvalitetu života žena’.
Anketom će biti obuhvaćeno 100 ispitanica, starosti od 18 do 74 godine, izabranih prema slučajnom uzorku domaćinstva.
Način sprovođenja ankete je telefonskim putem, iz Republičkog zavoda za statistiku. Prilikom kontaktiranja izabranog domaćinstva, ako u domaćinstvu ima više od jedne žene, odgovore će davati ona koja je raspoloživa za razgovor.
Cilj ovog pilot-istraživanja je da se testira instrumentarij za sprovođenje istraživanja u budućnosti, u punom obimu, kao i da se dobiju odgovori o kvalitetu života žena na posmatranom uzorku.
Upitnik, uputstvo i metodologija međunarodno priznati a ovo pilot.anketiranje je već završeno u većini evropskih zemalja. Projekat koji nas obavezuje na sprovođenje pomenutog Pilota je rodno zasnovano nasilje (GBV – Gender based violence).
Iz Republičkog zavoda za statistiku apeluju na ispitanice, koje budu kontaktirane od anketarki, da imaju strpljenja i da daju odgovore na postavljena pitanja. Prikupljeni podaci koristiće se isključivo u statističke svrhe u skladu sa Zakonom o statistici RS.