Stiže druga tranša kredita MMF-a u iznosu od 155,57 miliona KM

Vijeće ministara BiH navodi da su odgovori na Upitnik Evropske komisije završeni, prevedeni i tehnički se finaliziraju na engleskom jeziku

0
2255
Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (Foto: Arhiv)

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici donijelo je Odluku o povlačenju druge tranše Proširenog aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), u ukupnom iznosu 155.571.502,17 KM, te ovlastilo Ministarstvo finansija i trezora BiH da izda promisornu notu.
Ministarstvo finansija i trezora BiH će izvršiti alokaciju sredstava druge tranše Proširenog aranžmana sa MMF-om u omjeru 2/3 za budžet Federacije BiH i 1/3 za budžet Republike Srpske.
Drugu tranšu kredita MMMF-a, kako saznajemo, Bosna i Hercegovina bi trebala dobiti već u toku naredne sedmice.
Vijeće ministara danas je prihvatilo i Informaciju o tehničkoj finalizaciji odgovora BiH na Upitnik Evropske komisije za pripremu mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji (kandidatski status), u kojoj se navodi da su odgovori završeni, prevedeni i tehnički se finaliziraju na engleskom jeziku.
Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH će tekst ‘Odgovora BiH na 3.242 pitanja iz Upitnika EK’ objaviti na web stranici Direkcije , nakon što se službeno uruči Evropskoj komisiji.
Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za pokretanje postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije. Sporazumom se želi ojačati ekonomske veze i saradnja privrednih subjekata te stvoriti uvjeti za zajednički pristup trećim tržištima. Intenziviranje ekonomske saradnje bi u konačnici trebalo doprinijeti rastu nacionalnih ekonomija i povećanju robne razmjene.
Vijeće ministara BiH takođe je utvrdilo Prijedlog sporazuma sa Vladom Republike Makedonije o saradnji u oblasti turizma kojim se jača ukupna bilateralna saradnja.

10 miliona eura za bolnicu Zenica

Vijeće ministara prihvatilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i odredilo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj za Projekt poboljšanja energetske efikasnosti u bolnici Zenica, vrijedan 10 miliona eura.
Cilj je poboljšati energetsku efikasnost u bolnici u Zenici i na taj način smanjiti potrošnju energije i emisija CO2 te prevenirati poplavu u prostorijama bolnice, što je značajno za okolinu i očuvanje ljudskog zdravlja, ali i za povećanje kvaliteta usluga koje se pružaju pacijentima.
Zajam je alociran na Federaciju BiH s rokom otplate od 15 godina, uključujući tri godine grejs perioda.

Rekonstrukcija DKP objekata u Madridu i Budimpešti

ijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, donijelo je Odluku o korištenju sredstava naplaćenih od Republike Srbije na ime korištenja zgrade Ambasade bivše SFRJ u Ankari za period od 1.1.2012. do 31.12.2016. godine.
Riječ je o ukupno 555.300 američkih dolara koji će biti iskorišteni za rekonstrukciju i opremanje objekata koje je BiH dobila sukcesijom imovine bivše SFRJ u Madridu i Budimpešti, a Vijeće ministara BiH donijet će odluku o realizaciji višegodišnjeg projekta. Rekonstrukcijom ovih objekata želi se omogućiti preseljenje DKP-a BiH u vlastite objekte.