Suficit u budžetu FBiH 112,2 miliona KM, za cestu Lašva-Nević Polje 107 miliona KM

0
908
Odobreno 100 miliona KM za izgradnju saobraćajnice Lašva - Nević Polje

Vlada Federacije BiH danas je prihvatila i Parlamentu FBiH na usvajanje uputila izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH za 2017. godinu. Izmjenama i dopunama Budžeta FBiH za 2017. godinu su predviđena sredstva od 2.697,4 miliona KM, od čega je ostvareno 2.530 miliona KM, ili 94 posto planiranih.
Usvojivši izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH za 2017. godinu, Vlada je zaključila da iz ostvarenog suficita (112,2 miliona KM), nastalog na osnovu sredstava iz ruskog klirinškog duga koja lani nisu mogla biti realizirana zbog kratkih rokova u kojima parlamentarni domovi nisu stigli dati saglasnost na predloženi program, kroz Rebalans budžeta za 2018. godinu, iznos od 107 miliona KM usmjeri u izgradnju saobraćajnice Lašva – Nević Polje, što su bili i zahtjevi oba doma Parlamenta FBiH.
Federalna vlada danas je odobrila i realizaciju projekta ‘Rehabilitacija regionalne ceste R425a, dionica Tromeđa – Trebižat’, a za implementatora odredila JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar. Sredstva za realizaciju ovog projekta od 5 miliona KM bit će osigurana iz Budžeta FBiH za 2018. godinu i vlastitih prihoda Autocesta FBiH namijenjenih za finansiranje autocesta i brzih cesta.