USAID EIA: BiH na 166. mjestu po efikasnosti izdavanja dozvola

0
907
Vodeća tema 5. Energetskog samita bit će tranzicija energetskog sektora u BiH (Foto: Arhiv)

Prema izvještaju Svjetske banke ‘Doing Business 2018’ koji, između ostalog ocjenjuje i efikasnost izdavanja dozvola, BiH se nalazi na 166. mjestu od ukupno 190 zemalja obuhvaćenih ovim izvještajem.
Ovaj podatak u direktnoj je vezi sa obimom investicija u našu zemlju, posebno u energetski sektor. Upravo su aktivnosti projekata USAID Investiranje u sektor energije (USAID EIA) i GIZ-a ‘Poticanje obnovljivih izvora energije u BiH’ usmjerene na pojednostavljenje postupaka izdavanja dozvola i povećanje njegove efikasnosti. Zbog toga će i ovo biti jedna od važnih tema o kojoj će govoriti stručnjaci i donosioci odluka na 4. Energetskom samitu od 25. do 27. aprila u Neumu.
Sve države u svijetu imaju sisteme izdavanja dozvola, međutim, oni se međusobno razlikuju po kompleksnosti i efikasnosti. U nekim zemljama odobravanje građenja se vrši kroz mali broj dozvola i u kratkom vremenskom periodu, dok je u drugim zemljama potrebno proći veliki broj koraka, pribaviti veliki broj dozvola u postupcima koji mogu trajati više godina.
Kompleksnost i efikasnost postupka izdavanja dozvola ima toliku važnost da u praksi služi za ocjenu ukupnog poslovnog ambijenta u jednoj državi. Drugim riječima, spori i neefikasni postupci izdavanja dozvola odbijaju investitore.
“Kako bi se uklonile ove prepreke i osigurao investicioni potencijal, od donosilaca odluka očekujemo hitnu akciju u cilju pojednostavljenja režima izdavanja dozvola“, istakao je Ognjen Marković, direktor USAID EIA projekta, te najavio da će poseban panel na 4. Energetskom samitu identificirati ključne preporuke, kao i moguća rješenja za njihovu implementaciju u BiH.