Danas počinje statističko istraživanje iz oblasti poljoprivrede u BiH

0
972
Anketno istraživanje iz oblasti statistike poljoprivrede u BiH trajat će do 15. decembra ove godine

Agencija za statistiku BiH, u saradnji sa entitetskim zavodima za statistiku, po prvi put provodi statističko istraživanje iz oblasti poljoprivrede na uzorku kreiranom iz Popisa stanovništva u BiH iz 2013. godine, pod nazivom – Anketa ‘Godišnje istraživanje farmi’.
Anketiranje će trajati dvije sedmice od 1. do 15. decembra 2017. godine.
Anketu će provoditi oko 100 anketara i kontrolora, akreditovanih od strane Agencije za statistiku BiH, Zavoda za statistiku FBiH i Zavoda za statistiku RS, na reprezentativnom uzorku od 10.000 slučajno odabranih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava. Istovremeno, biće anketirano i oko 5.000 pravnih lica i preduzetnika metodom dostavljanja upitnika putem pošte.
Cilj ove ankete je prikupljanje podataka o poljoprivrednoj proizvodnji na porodičnim i gazdinstvima pravnih osoba (poljoprivrednih preduzeća/preduzetnika/zadruga). Anketari će prikupljati podatke o površinama i ostvarenoj proizvodnji ratarskih kultura, povrća, voća i grožđa, planovima sjetve za narednu godinu, brojnom stanju stoke i stočne proizvodnje, klanju stoke na gazdinstvu, proizvodnji i upotrebi mlijeka, potrošnji, bilansu vlastitih poljoprivrednih proizvoda, radnoj snazi, vrijednosti i površinama kupljenog i zakupljenog poljoprivrednog zemljišta.
Ova anketa će doprinijeti unapređenju kvaliteta i tačnosti podataka iz statistike poljoprivrede u odnosu na dosadašnja istraživanja koja su bila zasnovana na procjenama na nivou općina. Budući da se ova anketa realizuje u skladu sa EU regulativama, metodološkim uputstvima, preporukama i objašnjenjima Eurostata podaci iz poljoprivrede će biti međunarodno uporedivi, a doprinijeće i kvalitetu podataka koji se koriste za ekonomske statistike u poljoprivredi pri izradi bilanci i udjela poljoprivrede u ukupnom bruto domaćem proizvodu BiH.