Švedska i Vlada Kantona Sarajevo izdvajaju 2,9 miliona KM za zamjenu peći na ugalj i čvrsta goriva

0
349
Realizacija projekta povećanja energetske efikasnosti: Subvencioniranje zamjene peći na ugalj

Uslijed velike zainteresovanosti građana za subvencioniranje zamjene peći, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i Švedska u jednakim omjerima ukupno izdvajaju 2,9 miliona KM za zamjenu peći na ugalj i ostala čvrsta goriva.
Cilj je smanjenje zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo, posebno u naseljima gdje su dominantni izvori zagađivanja kućna ložišta na čvrsta goriva.
S tim u vezi danas su ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Enver Hadžiahmetović i rezidentna predstavnica UNDP-ja u BiH Steliana Nedera potpisali Sporazum o realizaciji projekta povećanja energetske efikasnosti kroz subvencioniranje zamjene peći na ugalj i ostala čvrsta goriva certificiranim pećima i toplotnim pumpama u domaćinstvima u Kantonu Sarajevo.
UNDP će implementirati aktivnosti u okviru projekta ‘Zeleni ekonomski razvoj’ koji finansira Švedska.
Potpisivanju Sporazuma prisustvovali su premijer Kantona Sarajevo Edin Forto, Johanna Strömquist, ambasadorica Švedske u BiH i Eva Smedberg, direktorica Odjela za razvojnu saradnju u Ambasadi Švedske u BiH.
Premijer Forto se zahvalio partnerima – Vladi Švedske i UNDP-ju, što su ponovo odlučili da sa Kantonom krenu u realizaciju projekta koji za cilj imaju smanjenje onečišćenja zraka.
Prema raspoloživim informacijama, oko 30.000 domaćinstava u Kantonu Sarajevo koristi ugalj i druga čvrsta goriva za grijanje, a najveći broj individualnih ložišta nalazi se na području općina Novi Grad Sarajevo, Ilidža i Ilijaš.
Johanna Strömquist, ambasadorica Švedske u BiH je također navela da je Švedskoj zadovoljstvo da zajedno sa Vladom Kantona Sarajevo i UNDP-jem radi na smanjenju zagađenja zraka u Sarajevu.
“Znamo da zagađenje zraka prouzrokuje preranu smrt skoro 3.300 ljudi godišnje u BiH”, istakla je ambasadorica Strömquist.
Inače, u okviru ovog projekta subvencionirat će se nabavka i ugradnja certificiranih peći i kotlova na čvrsta goriva (ogrjevno drvo i pelet) i toplotnih pumpi (u zavisnosti od uslova na konkretnim objektima odredit će se tip toplotne pumpe), čime će se smanjiti zagađenje zraka, te potrošnja energenata za grijanje i troškovi grijanja za građane.
“Krenuli smo sa jednim pilot projektom u vrijednosti od 550.000 KM. Međutim, zbog velikog interesovanja i oko 2.500 aplikanata odlučili smo se zatražiti partnere za sufinansiranje njegove proširene realizacije”, kazao je ministar Hažiahmetović i dodao da je negdje oko 800 aplikanata ispunilo tražene uvjete iz ranije provedenog javnog poziva.
Naglasio je i kako bi navedenim osiguranim sredstvima negdje oko 500 aplikanata za zamjenu peći i toplotnih pumpi mogli imati novi savremeni i standardizirani način zagrijavanja svojih domova.
“Certificirane peći koje će biti ugrađene u okviru ovog projekta subvencioniranja će imati efikasnost iznad 77%, što je u skladu sa zahtjevima koje zemlje EU stavljaju pred svoje stanovnike”, kazala je rezidentna predstavnica Razvojnog programa UN u BiH Stelijana Nedera.