Tegeltija: BiH je na početku razvoja e-uprave, mora se ubrzati proces digitalizacije

0
139
Obraćanje Tegeltije putem video-linka učesnicima projekta E-UPRAVA

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija obratio se danas, putem video-linka, na zvaničnom otvaranju USAID-ovog projekta E-UPRAVA.
Tegeltija je u obraćanju kazao da je BiH na početku digitalne transformacije te da uz pomoć međunarodne zajednice i ključnih institucija u ovom procesu digitalizacije možemo i moramo uhvati korak sa zemljama u regionu.
“Digitalna transformacija i globalni tehnološki napredak utiču na sve sfere našeg društva pogotovo je to vidljivo sada u doba pandemije Covid-19. Smatram da tehnologija može osigurati značajne uštede u budžetima institucija u BiH i povećati njihovu efikasnost“, dodao je Tegeltija.
Što se tiče Strateškog okvira za reformu javne uprave, Tegeltija je istakao da je Akcioni plan za njegovo provođenje prethodno usvojen na nivou entiteta, a 16.12.2020. godine i od strane Vijeća ministara i da je ključna oblast u koju polažemo velike nade upravo oblast pružanja usluga. S obzirom na ograničena budžetska sredstva koja možemo osigurati za digitalizaciju javne uprave, smatram da je podrška međunarodnih organizacija kroz projekte, kao što je ovaj, ključna kako bi procesi digitalne transformacije tekli bez zastoja i kako bi se projekti realizovali u zadatim rokovima“, kazao je Tegeltija.
On je naglasio i značaj informaciono-komunikacionih tehnologija u prevenciji korupcije, e-nabavkama, povećanju transparentnosti javnog sektora, jačanju odgovornosti i smanjenju prostora za diskrecionio odlučivanje.
“Iako se BiH nalazi u ranoj fazi reforme javne uprave i na samom početku razvoja E-UPRAVE, mogu da kažem da je započeo jedan proces koji će trajati, ali koji će dovesti BiH u društvo zemalja sa efikasnom i racionalnom javnom i razvijenom e-upravom“, kazao je Tegeltija.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here