Tunel Putnikovo brdo dva: Zajednički projekat Autoceste FBiH i Autoputeva RS

0
1116
Tunel Putnikovo brdo dva se nalazi na međuentitetskoj granici s ukupnom dužinom od 700 metara

Direktori preduzeća Autoceste Federacije BiH i Autoputevi Republike Srpske Adnan Terzić i i Dušan Topić razgovarali su u Banjoj Luci o saradnji dvije firme na zajedničkim projektima, među kojima je gradnja tunela Putnikovo brdo dva.
Tunel se nalazi u okviru realizacije projekta dionice autoputa na Koridoru 5c, na pravcu od petlje Rudanka do međuentitetske linije. Specifičan je po tome što se nalazi na međuentitetskoj granici s ukupnom dužinom od 700 metara, od čega 120 metara pripada Federaciji BiH, dok se preostali dio nalazi na teritoriji RS-a i iznosi 580 metara, što predstavlja većinski dio tunela od 83%.
Autoceste FBiH i Autoputevi RS su u fazi pripreme sporazuma o implementaciji projekta Tunel Putnikovo brdo dva u cilju izbjegavanja dvostrukih procedura, preklapanja ugovora sa izvođačima radova, te samog izvođenja radova na tunelu od strane dva različita izvođača radova.
Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) je obezbijedila finansiranje od 210 miliona eura koje će koristiti Autoceste FBiH u iznosu od 60 miliona eura i Autoputevi RS-a u iznosu od 150 miliona eura. U cilju ekonomičnosti i efikasnosti, te davanja jednoličnog odgovora na zahtjeve finansijera projekta JP Autoceste FBiH daje saglasnost da 120 metara tunela, koji se nalazi na teritoriji FBiH, implementira JP Autoputevi RS.
Dobojska obilaznica je duga 14 kilometara i nalazi se između petlje Rudanka u općini Doboj RS i petlje Medakovo u općini Doboj Jug u Federaciji BiH. Obilaznica se sastoji iz dvije poddionice Rudanka – Putnikovo brdo u RS-u i Putnikovo brdo – Medakovo u FBiH.
JP Autoceste FBiH planira da izgradi 8,5 kilometara dugu dionicu Putnikovo brdo – Medakovo. Projekat počinje na međuentitetskoj granici unutar tunela Putnikovo Brdo dva, ukupne dužine 700 metara, dok je dužina u FBiH oko 120 metara.
Trasa izlaskom iz tunela Putnikovo brdo dva se spušta niz padinu gdje presjeca postojeći lokalni put i dolazi do petlje Usora na lijevoj obali rijeke te dalje u nastavku prelazi preko korita Usore. Prvi most preko Usore, je planiran u ovom dijelu. Prelaskom na desnu obalu rijeke Usore trasa se približava postojećem magistralnom putu M-4 te ide paralelno sa magistralnim putem i presjeca korito rijeke Usore drugi put (most Tešanjka 1) i prelazi na lijevu obalu nakon čega ponovo prelazi korito rijeke Usore (most Tešanjka 2) i magistralni put i ulazi u općinu Tešanj.
U zoni sela Tešanjka, trasa će prolazi kroz ‘cut and cover’ tunel Hrastik (220 metara). Izlaskom iz tunela trasa presjeca postojeći lokalni put, dva potoka (koji će biti u propustima) i prelazi rijeku Tešanjku mostovima na pet mjesta. Projekat obuhvata i petlju Medakovo kao i objekt Centra za održavanje i kontrolu saobraćaja. Autocesta je projektirana za brzine do 120 km/h i biće širine do 27 metara.