CBBiH: U 2020. realizovano kartičnih transakcija u vrijednosti većoj od 11,5 milijardi KM

Tokom 2020. godine došlo je do povećanja broja transakcija u odnosu na 2019. te je ukupan broj transakcija iznosio oko 113,57 miliona

0
436
Prosječni godišnji promet po jednoj kartici u 2020. iznosio je 5.314 KM

U 2020. godini došlo je do povećanja broja aktivnih kartica te vrijednosti i broja transakcija realizovanih karticama u odnosu na 2019. godinu, pokazuju podaci Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH).
Prema izvještaju ‘Kartičarstvo u BiH u 2020. godini’ koji je objavila CBBiH, ukupan broj aktivnih kartica u 2020. godini iznosio je 2.170.556 i veći je za 31.952 kartice u odnosu na 2019. godinu. Kartice su svojim klijentima izdavale 23 banke u BiH i jedna kartičarska kuća. Najzastupljenije su debitne kartice, a potom kreditne i kartice s odgođenim plaćanjem.
U 2020. godini prisutan je trend porasta vrijednosti i broja kartičnih transakcija. Tako je u 2020. godini realizovano kartičnih transakcija u vrijednosti od 11.535.123.080 KM, od čega je većina (71%) obavljena na ATM aparatima, 28% transakcija je obavljeno putem POS uređaja, a 1% putem Interneta. Tokom 2020. godine došlo je i do povećanja broja transakcija u odnosu na 2019. godinu te je ukupan broj transakcija iznosio 113.574.237. Dakle, i pored pandemije izazvane virusom Covid-19, dominantna je upotreba kartica za povlačenje gotovine.
Prosječna vrijednost jedne transakcije bila je 102 KM i manja je u odnosu na 2019. godinu za 14 KM. Prosječni godišnji promet po jednoj kartici u 2020. godini iznosio je 5.314 KM i veći je za 92 KM u odnosu na godinu ranije.
Podaci pokazuju da je karticama bh. banaka u inostranstvu te inostranim karticama u BiH, na ATM i POS uređajima, ukupno realizovana vrijednost transakcija u 2020. godini manja u odnosu na 2019. godinu, što je posljedica restrikcija kretanja usljed pandemije izazvane virusom Covid-19.
Banke konstantno rade na uvođenju u ponudu većeg broja ATM i POS uređaja. U protekloj godini, bilo je instalisanih ukupno 1.627 ATM uređaja i 30.371 POS uređaja.
Usluge elektronskog bankarstva u 2020. godini nudile su 23 banke u Bosni i Hercegovini. Izražen je trend povećanja broja klijenata koji koriste ove usluge te je tako ovom vrstom usluge obuhvaćen ukupno 956.601 subjekt, od čega 76.994 pravnih subjekata i 879.607 fizičkih lica.
Kompletan izvještaj ‘Kartičarstvo u BiH u 2019. godini’ dostupan je na web stranici CBBiH: https://www.cbbh.ba/Content/Read/1058