U BiH krajem aprila bilo 419.582 nezaposlenih, zbog Covid-19 bez posla ostalo 16.694 osoba

Nezaposlenost se povećala u Federaciji BiH za 19.026 osoba (6,2%), u Republici Srpskoj za 2.150 osoba (2,54%) i u Brčko distriktu BiH za 136 osoba (2,04%)

0
1194
U BiH je u avgustu ove godine bilo 360.434 registriranih nezaposlenih, od toga 209.428 žena

U Bosni i Hercegovini je zaključno sa aprilom 2020. godine bilo 419.582 nezaposlenih osoba koje se vode na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih je veći za 21.312 osobe ili 5,35%.
Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 240.079 ili 57,22% su žene, podaci su Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
U odnosu na isti period prošle godine nezaposlenost u BiH je veća za 5.756 osoba ili 1,39%. Rast nezaposlenosti je uzrokovan smanjenom ekonomskom aktivnošću zbog pandemije Covid-19, te se nezaposlenost od početka pandemije povećala za 16.694 osobe ili 4,14%. U odnosu na države regije to je najmanje povećanje nezaposlenosti. U istom periodu nezaposlenost se povećala u Srbiji za 6,36%, Crnoj Gori 11,84%, Sloveniji 12,59%, te Hrvatskoj 13,35%.
Nezaposlenost se povećala u Federaciji BiH za 19.026 osoba (6,2%), u Republici Srpskoj za 2.150 osoba (2,54%) i u Brčko distriktu BiH za 136 osoba (2,04%).
Struktura osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 30.4.2020. godine je slijedeća: NKV radnika bilo je 113.198 ili 26,98%, od toga 46.726 (26,03%) muškarca i 66.472 (27,69%) žena; PKV-NSS 7.178 ili 1,71%, od toga 3.546 (1,98%) muškaraca i 3.632 (1,51%) žena; KV 133.001 ili 31,70%, od toga 70.592 (39,33%) muškaraca i 62.409 (26,00%) žena; VKV 1.585 ili 0,38%, od toga 1.308 (0,73%) muškaraca i 277 (0,12%) žena; SSS 121.850 ili 29,04%, od toga 44.057 (24,54%) muškaraca i 77.793 (32,40%) žena; VŠS 6.932 ili 1,65%, od toga 2.483 (1,38%) muškaraca i 4.449 (1,85%) žena; VSS 35.838 ili 8,54%, od toga 10.791 (6,01%) muškaraca i 25.047 (10,43%) žena.
U aprilu je brisano ukupno 5.837 osoba sa evidencija službi zapošljavanja, od čega je 2.434 žena. Od ovog broja zaposleno je 3.588 osoba, od čega 1.459 žena.
Istovremeno je za 21.649 osoba prestao radni odnos, od čega 12.227 žena. Poslodavci su u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 715 novih radnika, saopćeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u martu 2020. broj zaposlenih u BiH iznosio je 830.421, a od toga je 359.846 žena. U odnosu na februar 2020. broj zaposlenih se smanjio za 0,2%, a broj zaposlenih žena se takođe smanjio za 0,3%.
Stopa registrovane nezaposlenosti za mart iznosila je 32,4% i u odnosu na februar 2020. godine smanjila se za 0,2 postotna poena.