U BiH krajem jula bilo oko 362 hiljade nezaposlenih

0
763
U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih u septembru manji je za 0,99%

U Bosni i Hercegovini je krajem jula 2022. godine bilo 361.774* osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih je veći za 2.167* osoba ili 0,60%.
Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 209.754* ili 57,98% su žene. U odnosu na isti period prošle godine nezaposlenost u BiH je manja za 33.609* osoba ili 8,68%.
Nezaposlenost se smanjila u Republici Srpskoj za 966 osoba (1,44%) i u Brčko distriktu BiH za 111 osoba (2,06%), dok se povećala u Federaciji BiH za 3.244* osobe (1,13%).
Struktura osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa krajem jula ove godine je slijedeća:
– NKV 98.983 ili 27,36%, od toga 40.643 (26,74%) muškarca i 58.340 (27,81%) žena;
– PKV-NSS 5.649 ili 1,56%, od toga 2.778 (1,83%) muškaraca i 2.871 (1,37%) žena;
– KV 113.697 ili 31,43%, od toga 59.988 (39,46%) muškaraca i 53.709 (25,61%) žena;
– VKV 1.124 ili 0,31%, od toga 910 (0,60%) muškaraca i 214 (0,10%) žena;
– SSS 103.081 ili 28,49%, od toga 36.501 (24,01%) muškarac i 66.580 (31,74%) žena;
– VŠS 6.195 ili 1,71%, od toga 2.049 (1,35%) muškaraca i 4.146 (1,98%) žena;
– VSS 33.045 ili 9,13%, od toga 9.151 (6,02%) muškarac i 23.894 (11,39%) žene.
U julu je brisano ukupno 18.349* osoba sa evidencija službi zapošljavanja, od čega je 8.663* žene. Od ovog broja zaposleno je 8.759* osoba, od čega 4.492* žene.
Istovremeno je za 10.539* osoba prestao radni odnos, od čega 5.958* žena. Poslodavci su u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 4.934 nova radnika, saopćeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u junu 2022. godine broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 839.531, a od toga je 372.522 žene. U odnosu na maj ove godine broj zaposlenih osoba se povećao za 0,3%, a broj zaposlenih žena se povećao za 0,4%.
Stopa registrovane nezaposlenosti za juni 2022. godine iznosila je 30% i u odnosu na maj 2022. godine smanjila se za 0,1 postotni poen.
__________
*Podaci za juli 2022. za Zeničko-dobojski kanton ponovljeni su iz juna 2022. godine, jer je Služba za zapošljavanje ZDK u procesu implementacije novog informacionog sistema, te podaci za juli 2022. godine još uvijek nisu dostupni.