U BiH krajem aprila na biroima bilo 458.355 nezaposlenih

0
1522
Stopa registrirane nezaposlenosti u junu iznosila 37,1%

Prema riječima direktora Agencije za rad i zapošljavanje Muamera Bandića, u BiH je na kraju aprila 2018. godine bilo 458.355 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja.
U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je manji za 7.975 osoba ili 1,71%, a u odnosu na isti mjesec 2017. broj nezaposlenih je manji za 29.075 osoba. Od ukupnog broja nezaposlenih, 251.206 ili 54,81 posto su žene.
U odnosu na prethodni mjesec nezaposlenost se u aprilu smanjila u Federaciji BiH za 6.080 osoba (1,77%), u Republici Srpskoj za 1.714 osoba (1,53%) i u Brčko distriktu za 181 osobu (1,68%).
Najveći broj evidentirane nezaposlenosti i dalje čine osobe sa trećim stepenom obrazovanja: KV radnici 32,55%, te radnici sa SSS 27,83%. Struktura osoba koje traže zaposlenje, zaključno sa 30.04.2018. godine je slijedeća: NKV 126.520 ili 27,60%, PKV 7.772 ili 1,70%, KV 149.212 ili 32,55%, VKV 2.117 ili 0,46%, NSS 1.155 ili 0,25%, SSS 127.564 ili 27,83%, VŠS 6.682 ili 1,46% i VSS 37.333 ili 8,14%.
Kada je riječ o ulascima i izlascima sa evidencija nezaposlenosti direktor Bandić je istakao da je u aprilu je brisano ukupno 20.825 osoba sa evidencija službi zapošljavanja. Od ovog broja zaposleno je 14.248 osoba.
Istovremeno je za 7.325 osoba prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 5.668 novih radnika.
Od marta prošle do marta ove godine broj zaposlenih povećan je za 21.452 osobe, a broj nezaposlenih smanjen za 29.075 osoba, podaci su Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u martu 2018. godine, broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 794.505, a od toga je 336.356 žena. U odnosu na februar 2018. broj zaposlenih se povećao za 3.108 osoba ili 0,4%, a broj zaposlenih žena se također povećao i to za 0,5%.
Stopa registrovane nezaposlenosti za mart 2018. iznosila je 37,0% i u odnosu na februar 2018. smanjila se za 0,4 postotna poena.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here