U BiH na kraju septembra bilo 403.355 nezaposlenih

0
1924
U BiH je u avgustu ove godine bilo 360.434 registriranih nezaposlenih, od toga 209.428 žena

U Bosni i Hercegovini je na kraju septembra 2019. bilo 403.355 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih je manji za 3.493 osobe ili 0,86%. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 230.182 ili 57,07% su žene.
Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje BiH, nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 1.657 osoba (0,53%), u Republici Srpskoj za 1.704 osobe (1,93%) i u Brčko distriktu za 132 osobe (1,78%).
U strukturi osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 30.9.2019. godine bilo je: NKV radnika 111.440 ili 27,63%, PKV-NSS 7.335 ili 1,82%, KV 127.811 ili 31,69%, VKV 1.591 ili 0,39%, SSS 115.009 ili 28,51%,
VŠS 6.321 ili 1,57% i VSS 33.848 ili 8,39%. Dakle, najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici i radnici sa SSS.
U septembru je brisano ukupno 22.404 osoba sa evidencija službi zapošljavanja. Od ovog broja zaposleno je 15.731 osoba. Istovremeno je za 11.592 osobe prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 5.103 novih radnika.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u augustu 2019. godine broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 816.926, a od toga je 349.106 žena. U odnosu na juli 2019. broj zaposlenih osoba smanjio se za 0,6%, a broj zaposlenih žena se smanjio za 0,7%.
Stopa registrovane nezaposlenosti za august 2019. godine iznosila je 33,2% i u odnosu na juli ove godine veća je za 0,1 postotni poen.