U BiH u januaru bilo 851 hiljada zaposlenih, mjesečni rast 0,7%

0
121
U aprilu u odnosu na mart promet na bh. tržištu pao je za 2,7% a na stranom tržištu za 3,7%

U Bosni i Hercegovini je u januaru 2023. godine bilo ukupno 850.916 zaposlenih, a od toga 382.683 žena. U odnosu na decembar 2022. godine broj zaposlenih osoba se povećao za 0,7%, a broj zaposlenih žena se povećao za 1%.
Najviše zaposlenih bilo je u prerađivačkoj industrija, ukupno 170.479 (žena 66.218) te trgovini na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala – 155.574 (žena 81.737).
Najmanje zaposlenih bilo je u poslovanju nekretninama, samo 3.698 (žena 1.560), podaci su Agencije za statistiku BiH.