Depoziti u januaru iznosili 29,04 milijardi KM, a krediti 21,87 milijardi KM

Ukupni depoziti na mjesečnom nivou smanjeni za 184,6 miliona KM, a krediti za 198,3 miliona KM

0
174
Rast depozita u januaru registrovan je kod sektora stanovništva za 75,7 miliona KM

Ukupni depoziti domaćih sektora na kraju januara 2023. godine iznosili su 29,04 milijarde KM i u odnosu na prethodni mjesec depoziti su smanjeni za 184,6 miliona KM (0,6%), navodi Centralna banka BiH (CBBiH) u izvještaju o monetarnim kretanjima u januaru 2023. godine.
Rast depozita na mjesečnom nivou registrovan je kod sektora stanovništva za 75,7 miliona KM (0,5%) i kod privatnih preduzeća za 175,5 miliona KM (2,9%). Kod ostalih sektora došlo je do smanjenja depozita, i to kod nefinansijskih javnih preduzeća za 52 miliona KM (2,6%), kod vladinih institucija za 346 miliona KM (7,5) i kod ostalih domaćih sektora za 37,7 miliona KM (2,0%).
Godišnja stopa rasta ukupnih depozita u januaru 2023. godine iznosila je 4,0%, što je u apsolutnom iznosu 1,11 milijardi KM. Godišnji rast depozita registrovan je kod vladinih institucija za 371,5 miliona KM (9,5%), privatnih preduzeća za 650 miliona KM (11,5%), nefinansijskih javnih preduzeća za 112,6 miliona KM (6,1%) i kod ostalih domaćih sektora za 80,9 miliona KM (4,6%). Smanjenje stope rasta depozita na godišnjem nivou registrovano je kod sektora stanovništva za 0,7%, odnosno 100,6 miliona KM.
Prema podacima CBBiH, ukupni krediti domaćim sektorima na kraju januara 2023. iznosili su 21,87 milijardi KM, u odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je smanjenje od 198,3 miliona KM (0,9%). Pad kreditnog rasta registrovan je kod svih sektora: stanovništvo za 7,6 miliona KM (0,1%), nefinansijska javna preduzeća za 29,9 miliona KM (4,8%), privatna preduzeća za 136,4 miliona KM (1,5%), vladine institucije 9,7 miliona KM (0,9%) i ostali domaći sektori za 14,6 miliona KM (7,9%).
Godišnja stopa rasta ukupnih kredita u januaru 2023. godine iznosila je 4,5%, nominalno 935,1 milion KM. Godišnji rast kredita registrovan je kod sektora stanovništva za 571,8 miliona KM (5,5%), privatnih preduzeća za 323,7 miliona KM (3,7%), nefinansijskih javnih preduzeća za 89,9 miliona KM (17,7%) i kod ostalih domaćih sektora za 2,1 miliona KM (1,2%). Smanjenje kreditnog rasta na godišnjem nivou registrovano je kod vladinih institucija za 52,4 miliona KM
(4,5%).